TECH

Με 448 έργα για 17 κλάδους η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Με 448 έργα για 17 κλάδους η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
AP Photo/Julio Cortez

Σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, ένα κείμενο 340 σελίδων που χαρακτηρίζεται ως εγχειρίδιο για την ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

Τον συντονισμό της ομάδας που συνέταξε το κείμενο είχε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, σε διαρκή συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρουσιάζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης και ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης έργων που πρέπει να ακολουθηθούν.

Συνολικά, περιγράφονται αναλυτικά 448 έργα, εκ των οποίων 105 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναπτύσσεται σε 14 κατευθυντήριες γραμμές και σε έξι άξονες, ενώ αφορά 17 κλάδους της οικονομίας.

Το κείμενο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθώς και πλήρη στοιχεία για κάθε τμήμα της είναι αναρτημένα στη σελίδα digitalstrategy.gov.gr. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω του opengov και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος (π.χ. ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, κ.α.).

Χρονοδιάγραμμα

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση digitalstrategy.gov.gr, εκτός από το πλήρες κείμενο, έχει αναρτηθεί και ένα χρονοδιάγραμμα ενδεικτικών έργων που πρόκειται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στο α’ εξάμηνο του 2021.

Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2021 πρόκειται να ξεκινήσει το «Know your Customer», ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Στο συγκεκριμένο έργο, η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος της συγκατάθεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές.

Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τον Φεβρουάριο, είναι προγραμματισμένη η λειτουργία του «Ψηφιακού Μητρώου Αθλητικών Φορέων» η υλοποίηση του μητρώου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τον Μάρτιο, είναι προγραμματισμένη η έναρξη υλοποίησης του έργου για την ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων. Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

Τον ίδιο μήνα αναμένεται να τρέξει έργο για τις ψηφιακές δεξιότητες και ειδικότερα η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών.

Τον Απρίλιο του 2021 έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του έργου για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, ο ακριβής προσδιορισμός και η γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές. Η δράση εστιάζει σε νομοθετικές και τεχνικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη φάση πρόσληψης και το δεύτερο στη φάση κατανομής αυτών στα σχολεία.

Τέλος, για τον Μάιο του 2021 έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού κρατικών ενισχύσεων για τον μετασχηματισμό τους (Digitometer). Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο για την αποτίμηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το εργαλείο παρέχει μέσω δομημένου ερωτηματολογίου μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και αναγνωρίζει πιθανούς τομείς προόδου. Σύμφωνα με το υπουργείο, από την εικόνα της έντασης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων ανά κλάδο, μπορούν να τεκμηριωθούν πολιτικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Τον ίδιο μήνα, έχει προγραμματιστεί να γίνει διαθέσιμη και η εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή στον οικείο βρεφονηπιακό σταθμό, όπως και η περαιτέρω αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ