TECH

Περιζήτητοι οι ειδικοί ψηφιακών τεχνολογιών - «Λείπουν» 7.500 από την αγορά

Περιζήτητοι οι ειδικοί ψηφιακών τεχνολογιών - «Λείπουν» 7.500 από την αγορά
Σε 60.000 εκτιμάται ότι θα φτάσει το συνολικό «έλλειμμα» σε ειδικούς ψηφιακών τεχνολογιών μέχρι το 2030

Σε σημαντικό ζήτημα όσον αφορά στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αλλά και σχετικά με την προσέλκυση νέων επενδύσεων στο χώρο της καινοτομίας είναι πιθανό να εξελιχθεί το γεγονός ότι η χώρα μας δεν είναι σε θέση -με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα- να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες όσον αφορά σε ειδικούς σε θέματα τεχνολογιών και επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με την Deloitte, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν χθες στο πλαίσιο του digital economy forum 2022, το εκτιμώμενο «έλλειμμα» ανέρχεται κατά μέσο σε 7 – 7,5 χιλιάδες ειδικούς ΤΠΕ ετησίως για τη χρονική περίοδο 2023-2030. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι ειδικοί ΤΠΕ εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 160 χιλιάδες. Το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση της Ψηφιακής Πυξίδας της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, οι ειδικοί ΤΠΕ θα ανέλθουν σε περίπου 280-300 χιλιάδες.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει επιπλέον ζήτηση περίπου 15.000 - 16.000 ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος για την περίοδο 2023 – 2030. Βάσει των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της προσφοράς αποφοίτων από το 2023 έως το 2030, η διαθέσιμη προσφορά αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 8 - 8,5 χιλ. κατ’ έτος. Κάτι που σημαίνει ότι συνολικά στην οκταετία θα υπάρχουν περί τις 60.000 θέσεις που δεν θα καλυφθούν από την προσφορά που θα δημιουργηθεί!

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΣΕΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις ψηφιακές δεξιότητες ως στρατηγικό θέμα, τονίζοντας ότι είναι κάτι που θα πρέπει να μπει στην καθημερινότητα μας.

Τι έδειξε η μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης, η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ διεξήγαγε δύο πρωτογενείς έρευνες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε να καταγραφεί η άποψη των εταιριών και των φορέων του Δημοσίου αναφορικά με τις ανάγκες ειδικών ΤΠΕ, την επάρκεια τους, τις μελλοντικές τους ανάγκες και, φυσικά, τα προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού. Η αξιολόγηση της επάρκειας των ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε στη βάση εκτίμησης του αναμενόμενου κενού μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέχρι το 2030.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, επιβεβαιώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών στην Ελλάδα έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον, δίνοντας ένα ποσοστό:

• 7,8% ακάλυπτων θέσεων ειδικών ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο στον κλάδο ΤΠΕ και

• 7,5% ακάλυπτων θέσεων ειδικών ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο στους λοιπούς κλάδους.

Η έρευνα, επίσης, επιβεβαίωσε ότι οι εταιρίες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ (ποσοστό 51% του κλάδου ΤΠΕ απάντησε ότι είναι πολύ δύσκολο), με κύριες αιτίες τη μη επαρκή εξειδίκευση και τη μετανάστευση νέων επιστημόνων το εξωτερικό.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες αξιολόγησαν σε μεγάλο ποσοστό (43%) την ετοιμότητα ένταξης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ως «μέτρια», ενώ σημαντική ζήτηση προκύπτει για τις 3 πιο βασικές ειδικότητες στον κλάδο ΤΠΕ σήμερα, με τον προγραμματισμό να κατέχει ποσοστό 78%, την κυβερνοασφάλεια 54% και την αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων 48%, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους: προγραμματισμός 52%, IT Business Analysis 48%, IT Project Management 48%, με τα ποσοστά να ανεβαίνουν στους περισσότερους κλάδους τα επόμενα χρόνια.
Μέσω αντίστοιχης έρευνας, αναδείχθηκε η ύπαρξη αναγκών σε ειδικούς ΤΠΕ και στο δημόσιο τομέα με την κυβερνοασφάλεια να κατέχει το 56%, τον προγραμματισμό το 52% και την αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων το 42% σήμερα, με μικρή ποσοστιαία απόκλιση τα επόμενα χρόνια.

Προτάσεις

Η μελέτη προχωράει σε δέκα προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις:

• Αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αντικείμενα ΤΠΕ
• Προσέλκυση & αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό (visas/ hubs)
• Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ
• Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών & ενίσχυση συνεργασίας ΑΕΙ - εταιριών
• Δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ
• Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ
• Ενίσχυση αντικειμένων & δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Α’ βάθμια & Β’ βάθμια εκπαίδευση
• Συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Βάσει των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρονικό ορίζοντα που θα αποφέρουν αποτέλεσμα, το κενό προβλέπεται να καλυφθεί από το έτος 2029 και μετά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ