TECH

Εθνική προτεραιότητα η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία

Εθνική προτεραιότητα η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία

Στη σημασία που έχει για την Ελλάδα η υλοποίηση μίας στρατηγικής μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου του συνδέσμου για την ψηφιακή στρατηγική στη χώρα μας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ωφελειών που μπορεί να έχει μία χώρα από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι η Εσθονία, ο πρώην πρωθυπουργός της οποίας, Άντρους Άνσιπ ήταν ένας από τους ομιλητές του συνεδρίου, καθώς πρόκειται για τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για θέματα της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Ο κ. Άνσιπ δεν έκανε την ομιλία που είχε προγραμματισμένη, η οποία είναι πάντως διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, αλλά αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Εσθονίας. Μία χώρα που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και είχε και σημαντικά οφέλη όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική χρήση ψηφιακών ταυτοτήτων. O κ. Άνσιπ αναφέρθηκε μάλιστα στην περίπτωση της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου του 2% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ τόνισε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες βοήθησαν την Εσθονία να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση. Παράλληλα, δήλωσε ότι θεωρεί πως οι Έλληνες είναι σκληρά εργαζόμενοι και είναι αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας.

O κ. Φέσσας χαρακτήρισε ως πιεστική και αδήριτη ανάγκη τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και τόνισε πως «ο εθνικός μας στόχος είναι μέχρι το 2021 η Ελλάδα να έχει αναπτύξει μία ισχυρή ψηφιακή βάση ώστε στη συνέχεια να κάνει το άλμα». Ο κ. Φέσσας επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν θα υπάρξει καθυστέρηση καθώς όσο καθυστερούμε χάνουμε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακούς και καινοτόμους. «Χάνουμε ευκαιρίες να πετύχει η χώρα διεθνείς στόχους, όπως της βιώσιμης ανάπτυξης και να βρεθεί ισάξια ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες που πρωτοπορούν».

 D803528

O πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε σε 10 κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας στους οποίους περιλαμβάνονται:

- Το εθνικό ψηφιακό όραμα να συνενωθεί με την εθνική στρατηγική μεταρρύθμισης

- Η ψηφιακή στρατηγική θα πρέπει να υπερβαίνει τον στενό κύκλο ζωής μίας κυβέρνησης

- Καθιέρωση ενός δομημένου πλαισίου ανάληψης αρμοδιοτήτων και καθορισμού επιμέρους στόχοων και ελέγχου

- Σχεδιασνός και εφαρμογή ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για ανοικτά δεδομένα

- Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε όλη την επικράτεια της χώρας

- Εκπόνηση από την πολιτεία ενός σχεδίου ανάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα καθώς και έργων που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔIT

- Βασικός στόχος της ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η προσεκτική στόχευση σε υποδομές, κλάδους της οικονομίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

- Το ψηφιακό είναι ένα πραγματικό διατομεακό θέμα που επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής

- Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το «καύσιμο» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ομιλία του κ. Άνσιπ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο αλλά δεν ήταν αυτή πού έκανε ο Επίτροπος. Σε αυτή, επισημαίνεται ότι όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο αν και υπάρχουν κινήσεις, όπως είναι η διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως θετικές κινήσεις. Όπως επίσης θετικό σημάδι είναι και η ύπαρξη μίας αναπτυσσόμενης startup σκηνής με αρκετές εταιρείες που κινούνται με αρκετούς γρήγορους ρυθμούς με τον κ. Άνσιπ να κάνει λόγο για τη δημιουργία στην Ελλάδα κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με κοινοτικά κονδύλια.

Στο κείμενο αυτό ο Ευρωπαίος Επίτροπος καλεί ακόμη την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμόσει στις καινούριες συνθήκες που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων, την εγχώρια νομοθεσία και να επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται επιχειρησιακά δεδομένα που βρίσκονται σε άλλη χώρα.

Επίσης, ο κ. Άνσιπ αναφέρεται και στην ανάγκη για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων εργαζομόμενων, οι οποίες είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ