ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά διανομής Τύπου

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά διανομής Τύπου
EUROKINISSI/ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά διανομής τύπου, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα συζητηθεί στην ολομέλεια στις 9 Ιανουαρίου 2018.

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής, στις 9 Ιανουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει, κατόπιν της σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των όρων ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά διανομής τύπου.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, ξεκίνησε μετά από τηλεφωνήματα από λιανοπωλητές περιπτερούχους στην επιτροπή, με τα οποία καταγγέλλονταν οι εφημεριδοπώλες/υποδιανομείς τύπου για μη προμήθεια τύπου, χωρίς την συνδρομή εύλογων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Οι παραπάνω αιτιάσεις, σε συνδυασμό με την δομή της αγοράς διανομής τύπου, καθώς και την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, οδήγησαν στη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας διανομής τύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 (ή/και των άρθρων 1 και 2 του Ν.703/1977), όπως ισχύει, και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στην αγορά διανομής τύπου.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διανομή τύπου, στο επίπεδο της κεντρικής διανομής ή/και στις καθέτως συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες της πρακτόρευσης διανομής τύπου και της διανομής στα τελικά σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που εντοπίσθηκαν, εντάσσονται, λόγω της ταυτότητας του σκοπού και των στενά συνδεδεμένων συνεργειών τους, σε σειρά προσπαθειών των επιχειρήσεων της αγοράς, με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό της λειτουργίας όλης της αγοράς διανομής τύπου.

Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι εν λόγω πρακτικές συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η οποία περιελάμβανε, αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο κοινή πολιτική και συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό διάθεσης, την άμεσα συνδεόμενη με τις ανωτέρω πρακτικές ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και την κατανομή πελατείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ