ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών

ΟΠΕΚΑ: Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών
AΠΕ-ΜΠΕ

Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», που αφορά ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικών παροχών.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροπολογία:

- Παρέχεται η δυνατότητα και σε φορείς υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

- Με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κλπ. Έως την έκδοσή της, για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, των οποίων η λειτουργία μεταφέρθηκε σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ, συνεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

- Παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να είναι φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

- Παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες (έληγε στις 30 Ιουνίου 2018) η προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

- Καθορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (συγκεκριμένα, στην περίπτωση που είχε προσέλθει επίτοκος σε νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική και διαπιστώθηκε η έλλειψη ταυτοποιητικών εγγράφων της), καθώς και της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου της.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ