ΕΛΛΑΔΑ

Διορισμός 5.250 εκπαιδευτικών από το νέο έτος: Ποια τα προσόντα και τα πτυχία

Διορισμός 5.250 εκπαιδευτικών από το νέο έτος: Ποια τα προσόντα και τα πτυχία
ΙΝΤΙΜΕ/ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση με την έκδοση δύο προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ (με αριθμό 1 ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019).

Ωστόσο, αναμένεται να οριστούν οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και από τον πίνακα αυτόν θα γίνουν οι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανάλογα με τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων που θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας, καθώς οι προκηρύξεις δεν περιλαμβάνουν αριθμούς προκηρυσσόμενων θέσεων.

Έχει αποφασιστεί, πάντως, ότι θα γίνουν 5.250 μόνιμοι διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση το 2020 και άλλοι 5.250 μέσα στο 2021. Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα, εκπαιδευτικών Γενικής (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας π Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής). Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας π Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής π δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Ι

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχη;; ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ.

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της-ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Πτυχίο Βιολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) π Μοριακής ' Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας" της αλλοδαπής.

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ40 ΙΣ-ΠΑΝ1ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο της συγκεκριμένης γλώσσας και Φιλολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (κατεύθυνσης Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ. έτος 2006-2007) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

 • ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
 • ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος (με της ημεδαπής) τίτλος χωρών της ΕΕ ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος (με της ημεδαπής) τίτλος χωρών της Ε.Ε., συνοδευόμενα από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του Π.Δ. 1'3'0/1990 (ΦΕΚ 52/6.4.1990/τ. Α').

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής (ήτοι πλην αυτών της Ε.Ε.), απαιτείται επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αναφερομένων, Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης. Από την εν λόγω υποχρέωση απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος (με της ημεδαπής) τίτλος χωρών της Ε.Ε. ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1.7.1991 π της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1.7.1991 ή ισότιμος και αντίστοιχος (με της ημεδαπής) τίτλος χωρών της Ε.Ε., συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/6.4.1990 τ. Α').

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής (ήτοι πλην αυτών της Ε.Ε.), απαιτείται επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αναφερομένων, Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 2083/1992. Από την εν λόγω υποχρέωση απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου, ,του Ελληνικού Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερική.

ΠΕ73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας -της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική τπς», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών π μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ