ΕΛΛΑΔΑ

Προς απλούστευση οι διαδικασίες απόκτησης ιθαγένειας

Προς απλούστευση οι διαδικασίες απόκτησης ιθαγένειας

Τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας έχουν θέσει ως στόχο τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών.

Προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και της ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και Ιθαγένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας, υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Κοινός στόχος είναι οι υπηρεσίες που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, να παρέχονται κατά το μέτρο του εφικτού ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, θα συνδράμει ουσιαστικά στη διαφάνεια και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και κόστους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ