ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται μέχρι τον Νοέμβριο η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού

Παρατείνεται μέχρι τον Νοέμβριο η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
Φωτογραφία αρχείου ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Παρατείνεται η ισχύς της κοινής απόφασης των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας για την υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού, στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα από τη λήξη της (12.9.2020)  έως και τη 12η Νοεμβρίου 2020.

Η νέα απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει την έρευνας της για τη διαπίστωση τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, στον υγειονομικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό σχετικά με τον covid-19 και δημοσιοποίησε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των ερευνών της που αφορούν στην αξιολόγηση των στοιχείων που συγκέντρωσε από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται η επιτροπή διεξήγαγε έρευνα στις αγορές α) αναγκαίου υγειονομικού υλικού, β) κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού και γ) ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού.

Σκοπός της προκαταρκτικής αυτής έρευνας είναι ο προσδιορισμός των εταιρειών εκείνων που, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 στην Ελλάδα, προέβησαν σε υπερτιμολογήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικές εκτεταμένες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή σε όλη την αλυσίδα διανομής υγειονομικού υλικού (γάντια, μάσκες μιας χρήσης και αντισηπτικά, καθώς και σε συγκεκριμένες αγορές τροφίμων κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 στην Ελλάδα.

Η επιτροπή ζήτησε στοιχεία προμήθειας υγειονομικού υλικού (χειρουργικές μάσκες, μάσκες FFP2/FFP3, αντισηπτικά, οινόπνευμα, γάντια μιας χρήσης, στολές προστασίας TYVEC, προστατευτικά ματιών, γυαλιά προστασίας, ασπίδες προστασίας, απολυμαντικά δισκία, θερμόμετρα, ροόμετρα κλπ) για το διάστημα από το Νοέμβριο 2019 έως και το Μάρτιο 2020, καθώς και κατά τους μήνες Νοέμβριο 2019 έως και πριν την λήψη των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19. Τα στοιχεία περιέχουν πληροφορίες για κάθε προμήθεια αναφορικά με τον φορέα ανάθεσης, το προϊόν αγοράς, όλους τους προμηθευτές που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τον μειοδότη, την τιμή ανά μονάδα προϊόντος, τον τύπο της διαδικασίας προμήθειας (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, προσκλήσεις για συνοπτικούς διαγωνισμούς κα), το κριτήριο κατακύρωσης και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Όπως αναφέρει η επιτροπή: «από το σύνολο των στοιχείων επιλέχθηκαν 12 προϊόντα για τα οποία υπήρξαν πολλές παρατηρήσεις και έγινε επεξεργασία του δείγματος παραλείποντας εκείνες τις παρατηρήσεις από τις οποίες έλειπαν στοιχεία για βασικές μεταβλητές. Οι παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση από τη συλλογή των δεδομένων ανήλθαν σε 808.

Προχωρώντας στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, έγινε μια επαναληπτική διαδικασία καθαρισμού και δειγματοληψίας για τη διασταύρωση/αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων, καταλήγοντας τελικά σε ένα δείγμα 2.584 συμβάσεων από αρχικό σύνολο 150.000 συμβάσεων.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, τέθηκαν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα με στόχο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με έναν αλγόριθμο που θα ανιχνεύει αυτόματα αποκλίσεις τιμολόγησης, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, για τις περισσότερες από τις ερευνώμενες κατηγορίες προϊόντων με επαρκή αριθμό παρατηρήσεων, η διάμεση τιμή αυξήθηκε, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυξήθηκαν και οι διακυμάνσεις» όπως αναφέρεται.

Συνολικά, σημειώνεται, υπάρχουν 120 μοναδικοί προμηθευτές που εκπροσωπούνται στα δεδομένα. Με βάση τις ακραίες τιμές, 29 προμηθευτές πωλούσαν προϊόντα με μία τυπική απόκλιση πάνω από τη μέση τιμή του δεδομένου προϊόντος, ενώ για 17 προμηθευτές, η τιμή ξεπέρασε τη μέση τιμή κατά 2 τυπικές αποκλίσεις. Δεδομένου ότι κάποιες ακραίες τιμές ενδέχεται να μην είναι προϊόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, αλλά να οφείλονται σε παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπ' όψη στην ανάλυση που έχει γίνει μέχρι τώρα, χρησιμοποιήθηκε και ένα πολύ-μεταβλητό μοντέλο με διάφορες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μέχρι τώρα, οι τιμές που προσφέρονται από πέντε προμηθευτές κατά την COVID-19 περίοδο μπορούν να θεωρηθούν ως δυνητικές ακραίες τιμές.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, με την επιβολή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, αυστηρότατων κυρώσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ