ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακό κράτος: Νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ψηφιακό κράτος: Νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΙΝΤΙΜΕ

Στην υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας προχώρησαν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών μετάβασης του ΥΠΕΘΑ στην ψηφιακή εποχή.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης υπέγραψαν συμφωνία συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, που αφορά σε 4 σημαντικά έργα για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

Τα έργα είναι:

  1. «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες (ΕΜΥ)», προϋπολογισμού 12.007.500 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών, καθώς και η εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την επικράτεια, για τη μετεωρολογική υποστήριξη και τη δημιουργία νέων στοχευμένων προϊόντων (υπηρεσίες κι εφαρμογές) για τους πολίτες και τους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς φορείς, με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  2. «Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα» ή «Δημιουργία Συστήματος Ανίχνευσης και Πρόγνωσης μικρής διάρκειας για έντονα καιρικά φαινόμενα και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου», προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του δικτύου RADAR, την εγκατάσταση σύγχρονου σταθμού λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, την αναβάθμιση του δικτύου αισθητήρων ατμοσφαιρικών ηλεκτρικών εκκενώσεων, καθώς και την αναβάθμιση των συστημάτων παρατήρησης στοχευμένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων.
  3. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)», προϋπολογισμού 6.288.964,11 ευρώ. Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η επιχειρησιακή αναβάθμιση και διασύνδεση υπαρχουσών υποδομών εσωτερικών δικτύων των αντίστοιχων υγειονομικών υπηρεσιών μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ), ώστε να απλουστευθούν/ψηφιοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να καθίσταται απρόσκοπτη η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, και διαχείριση των δεδομένων σε 24ωρη βάση.
  4. «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)- Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 10.800.000 ευρώ. Σκοπός του έργου, είναι η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο του διαχρονικού αρχείου Αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αφενός για τη διάσωσή του και αφετέρου για την βελτιστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΥΣ στο κοινό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ