ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλιστικό: Μειώσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους και γυναίκες ως και 40%

Ασφαλιστικό: Μειώσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους και γυναίκες ως και 40%
Συντάξεις: Μεγάλοι χαμένοι γυναίκες και χαμηλοσυνταξιούχοι Eurokinissi

Μεγάλες απώλειες για γυναίκες και χαμηλοσυνταξιούχους από το νέο ασφαλιστικό καθώς οι μειώσεις θα κυμανθούν από 16% ως και 40% για όσους βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 67.

Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει περικοπές και υπολογισμούς που φτάνουν συντάξεις από 200 ως 300 ευρώ. Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους:

Δείτε τα παραδείγματα :

Παράδειγμα 1: Στα 62 με 15 έτη ασφάλισης, σύνταξη 192€ !

Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τα οποία 2½ έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος τον Ιούνιο του 2015, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 €. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται από 1/7/2015 σε 192 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 224€!

Παράδειγμα 2: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 282€ !

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 4/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με αποδοχές της τάξης των 800 €, το οργανικό ποσό είναι 470 €. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 282 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 329 €!

Παράδειγμα 3: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 300€ !

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 1/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 800 €, το οργανικό ποσό είναι 500 €. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015). Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 300€ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

Παράδειγμα 4: Στα 62 με 22 έτη ασφάλισης, σύνταξη 315€ !

Νέος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 62 ετών με 22 έτη συνταξίμου χρόνου. Το ποσό της πλήρους σύνταξής του υπολογίζεται σε 500 €, αλλά θα λάβει ποσό μειωμένης σύνταξης 315€ από την έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι τον μήνα τον προηγούμενο της συμπλήρωσης του 67ου έτους, ενώ με τη συμπλήρωση του 67ου θα λάβει σύνταξη 350 € εφ’ όρου ζωής!!

Παράδειγμα 5: Στα 62 με 25 έτη ασφάλισης, σύνταξη 360€ !

Παλαιός ασφαλισμένος με 25 έτη συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 3/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 1.000 €, το οργανικό ποσό είναι 600 €. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015). Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 360 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ