ΕΛΛΑΔΑ

Συνεπιμέλεια: Επιστολή προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Συνεπιμέλεια: Επιστολή προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
Pixabay

Επιστολή προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) σχετικά με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. της Ένωσης, σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού Δικαίου, απέστειλε η Ευγενία Παπαδοπούλου, τέως γενική γραμματέας της Ένωσης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  (ΣΕΕΔΔ).

Στην επιστολή της η κ. Παπαδοπούλου κάνει λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και θέτει επτά ερωτήματα «ως απλή Ελληνίδα πολίτης»:

1ο ερώτημα: Ποια η αναγκαιότητα να εισαχθεί εσπευσμένα και εκτός ημερήσιας διάταξης (!), κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ένα θέμα που σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων αλλά και ενδελεχούς έρευνας της Π.Ε.Δ.Α. πολύ δε περισσότερο όταν ο κοινωνικός – δημόσιος διάλογος για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, υφίσταται τουλάχιστον έναν χρόνο;

2ο ερώτημα: Τι οδήγησε το Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α. στο αβίαστο συμπέρασμα, πως το συμφέρον του παιδιού είναι μια αόριστη νομική έννοια;

3ο ερώτημα: Τι οδήγησε την Επιτροπή Ισότητας στα συμπεράσματά της περί «του συμφέροντος του παιδιού» και για ποιο λόγο δεν φαίνεται να έχει λάβει υπόψη τις δημοσιοποιημένες θέσεις επιστημονικών οντοτήτων.

4ο ερώτημα: Πώς προσδιορίζει το Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α. το «πραγματικό συμφέρον του παιδιού» αγνοώντας ή αποκρύπτοντας (στην περίπτωση της ενδελεχούς έρευνας…) δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες.

5οερώτημα: Τι είδους «ενδελεχή» έρευνα διεξήγαγε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. σχετικά με όσα επίσημα έχουν κατατεθεί κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, εφόσον, έστω και μια απλή «επίσκεψη» στην ιστοσελίδα που «φιλοξενεί» την δημόσια διαβούλευση, είναι αρκετή, για να καταλάβει κάποιος την συντριπτική αριθμητική υπεροχή της ελληνικής κοινωνίας, που ζητά από την Πολιτεία να υπερασπισθεί το δικαίωμα του κάθε παιδιού, να μεγαλώνει και με τους δύο του γονείς (υπό την αυστηρή προϋπόθεση) ότι αυτοί είναι κατάλληλοι;

6ο ερώτημα: Από άγνοια ή σκοπιμότητα το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Α. συνδέει το νομοσχέδιο με την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης;

7ο ερώτημα: Από άγνοια ή σκοπιμότητα το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Α. φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη επίσημα στοιχεία από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά;

Αναλυτικά:

Η επιστολή της Ευγενίας Παπαδοπούλου προς την ΠΕΔΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ