ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: 10 ημέρες μετά τα συμπτώματα η επιστροφή του μαθητή στο σχολείο

Κορωνοϊός: 10 ημέρες μετά τα συμπτώματα η επιστροφή του μαθητή στο σχολείο
INTIME

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων πραγματοποιείται η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα του μαθητή σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19,  σύμφωνα με την νέα  Κοινή Υπουργική Απόφαση.  

Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία εικοσιτετράωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Έως τώρα μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακόμα κι αν ήταν ασυμπτωματικοί, δεν επέστρεφαν στις σχολικές αίθουσες πριν περάσουν 14 ημέρες.

Ειδικότερα:

  • η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0)
  • το self test θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα
  • για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του self test που πραγματοποιήθηκε την δέκατη (10η) ημέρα, να είναι αρνητικό

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω self test είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το self test διενεργείται μία φορά κάθε σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Το self test είναι υποχρεωτικό ακόμη και για τους ήδη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αλλά και για το λοιπό και διοικητικό προσωπικό. Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του AMKA.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ