ΕΛΛΑΔΑ

Self test για τον Ιούλιο: Πότε και πόσα θα προμηθευτούν οι εργαζόμενοι - Ποιοι εξαιρούνται

Self test για τον Ιούλιο: Πότε και πόσα θα προμηθευτούν οι εργαζόμενοι - Ποιοι εξαιρούνται
ΙΝΤΙΜΕ

Οδηγίες προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για το πότε, πόσα και από πού θα προμηθευτούν τα δωρεάν self test τον Ιούλιο, δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συκεκριμένα, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, έως το Σάββατο 10.7.2021, τέσσερα δωρεάν self test.

Τα τέσσερα self test μοιράζονται ως εξής:

- Ένα για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021,

- ένα για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021,

- ένα για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 και

- ένα για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 1.8.2021.

Κατ΄ εξαίρεση, για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021, σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, δεν ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Πότε πρέπει να γίνει ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

Από Δευτέρα 5.7.2021 έως και 1.8.2021, ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζομένου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια κ.α., ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες, πριν από την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στο συμφωνημένο στην ατομική του/της σύμβαση τόπο εργασίας.

Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του self-test σε χώρους εργασίας οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη διαγνωστικού ελέγχου, που πραγματοποιείται ιδία δαπάνη είτε πρόκειται για self-test είτε για εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε για rapid test.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ