ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους
INTIME

Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών προκηρύσσει ο ΟΑΕΔ στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ωφελούμενοι είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Οι φορείς παροχής θέσεων προεργασίας μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) καθώς και επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

  • Όλες οι επιχειρήσεις, που μπορούν να συμμετέχουν θα λάβουν ευρεία ενημέρωση για τη δράση προκειμένου να μπορούν να αποτελέσουν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.
  • Η επιλογή των φορέων υποδοχής θα γίνει με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο όπως ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ & Δημόσια Πρόσκληση του δικαιούχου.
  • Οι ωφελούμενοι δεν θα καλύψουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και δεν θα υποκαταστήσουν υπαλλήλους/εργαζόμενους της επιχείρησης (απολύσεις) στην οποία θα τοποθετηθούν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ