ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Κορωνοϊός: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολιασμού AP Photo/Santi Palacio (Φωτογραφία αρχείου)

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι πολίτες άνω των 60 ετών μπορούν να εξαιρεθούν από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού. Διαφορετικά, όσοι πολίτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας δεν έχουν κλείσουν ραντεβού εμβολιασμού μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι για τους άνω των 60, το πιστοποιητικό εμβολιασμού λήγει στους επτά μήνες μετά τη 2η δόση. Συνεπώς μετά το πέρας του επταμήνου από τον βασικό εμβολιασμό, όσοι δεν έχουν προγραμματίσει τρίτη δόση του εμβολίου θεωρούνται ανεμβολίαστοι.

Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολιασμού.

Ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, εάν και εφόσον το κρίνει, θα μπορεί να κάνει αίτηση απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα από τον εμβολιασμό για λόγους υγείας, για τους ασθενείς που παρακολουθεί σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής του πολίτη, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και γνωματεύσεις.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για ιατρικούς λόγους προς τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές θα γίνεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2022. Οι αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο, στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό.

Κατά το χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειάς του εµβολιασµού, ενώ στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην καταλογιστεί το πρόστιµο.

Προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό

Εξαιρούνται από την εφαρµογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του COVID-19 οι πολίτες εκείνοι που έχουν αποδεδειγµένα λόγους υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου και συγκεκριµένα:

  • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
  • Διαγνωσµένη αλλεργία
  • Σύνδροµο θρόµβωσης µε θροµβοπενία
  • Ιστορικό θροµβοπενίας
  • Διάγνωση περικαρδίτιδας ή µυοκαρδίτιδας

Αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού είναι οι τριµελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια, που συνιστώνται µε απόφαση των διοικητών τους οι οποίες µπορούν να ζητούν και να
λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη αρµόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν µετέχει ήδη στη συγκρότηση της επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού διαβιβάζονται αυθηµερόν αποκλειστικά µέσω του θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.

Η αίτηση περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και του θεράποντος ιατρού:

  • Όνοµα και επώνυµο
  • Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής
  • Ηµεροµηνία της αίτησης απαλλαγής
  • Ο λόγος εξαίρεσης

Επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης µε όλα τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κρίσιµο αποδεικτικό στοιχείο.

Ήδη, από την ημέρα της ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας έχουν κλειστεί περισσότερα από 180.000 ραντεβού πρώτης δόσης, ενώ περισσότεροι από 150.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί, όπως έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Και αν συνυπολογίσουμε τις αιτήσεις των κατοίκων, το ποσοστό πλέον των άνω των 60 ξεπερνάει το 90%» σημείωσε.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αλλά ακολουθούνται και σε άλλες χώρες, «είναι εξαιρετικά σπάνιο να συντρέχει λόγος υγείας μη εμβολιασμού».

«Ακόμη και κάποιος να έχει αντένδειξη εμβολιασμού σε ένα είδος εμβολίου, μπορεί να εμβολιαστεί με το άλλο είδος εμβολίου», τόνισε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ