ΕΛΛΑΔΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωρά με εξωστρέφεια και επενδύει στον άνθρωπο

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωρά με εξωστρέφεια και επενδύει στον άνθρωπο
Το Πανεπιστήμιο γίνεται κόμβος έρευνας και καινοτομίας, με όραμα να αναδειχθεί σε έναν διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό Intime/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δημιουργία νέων δομών, εξασφάλιση πόρων για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου που επιτελεί το ακαδημαϊκό προσωπικό, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αναβάθμιση των πτυχίων, ανέγερση νέων εστιών, οργανωμένες υγειονομικές υπηρεσίες, διασύνδεση με περιοδικού διεθνούς κύρους, ενίσχυση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας, απλούστευση διαδικασιών, διαφάνεια και λογοδοσία, χρήση πράσινων μορφών ενέργειας.

Αυτά και πολλά ακόμα έχουν γίνει την τελευταία 3,5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. O μεγάλος του όμως πλούτος είναι οι άνθρωποί του. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι διδάσκοντες καθηγητές, οι φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό.

Αυτοί αναβαθμίζουν το ίδρυμα στον ακαδημαϊκό χάρτη. Το Πανεπιστήμιο γίνεται κόμβος έρευνας και καινοτομίας, με όραμα να αναδειχθεί σε έναν διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό.

Έχει ως πυξίδα την διαρκή σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Συνεχίζει με κοινωνικό πρόσημο που βάζει πάνω από όλα τον άνθρωπο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ