ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ναυτιλίας: Το Λιμενικό αποκτά 31 νέα περιπολικά σκάφη

Υπουργείο Ναυτιλίας: Το Λιμενικό αποκτά 31 νέα περιπολικά σκάφη
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος IN TIME

Στην υπογραφή τριών συμβάσεων για την προμήθεια 31 περιπολικών σκαφών και τριών ταχυπλόων του λιμενικού σώματος, συνολικού ύψους 14.372.700 ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας με την εταιρεία «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT ΕΛΛΑΣ». 

Τα σκάφη αυτά αποτελούν μέρος του συνολικού εξοπλιστικού προγράμματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα έτη, που ανέρχεται συνολικά σε 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, από τα τέλη 2019, το λιμενικό σώμα έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία της υπό ολοκλήρωση προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπουν τα εξής:

  • Η πρώτη σύμβαση αξίας 3.399.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά στην «προμήθεια δέκα περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ. με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων 18 μηνών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.).

  • Η δεύτερη σύμβαση αξίας 10.374.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά την προμήθεια είκοσι ενός περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (diesel) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους 11,28 μέτρων, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων 16 μηνών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.), το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΠΘ) και επιπρόσθετα ένα εκ των σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων.

  • Η τρίτη σύμβαση αξίας 599.700,00 ευρώ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά στην «προμήθεια τριών ταχυπλόων περιπολικών σκαφών (tender) για την κάλυψη των αναγκών πλοίων ανοικτής θαλάσσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και τα εν λόγω σκάφη θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων δέκα μηνών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ