ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι αργίες του Πάσχα - Πώς αμείβονται για όσους εργάζονται

Ποιες είναι οι αργίες του Πάσχα - Πώς αμείβονται για όσους εργάζονται

Εργαζόμενοι

PIXABAY

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις διακοπές του Πάσχα, με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να υπολογίζουν τις αργίες που θα έχουν για να ταξιδέψουν στα χωριά τους. Ποιες είναι οι αργίες του Πάσχα;

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, που θα λειτουργούν μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν κανονικά.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηρισθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Να σημειωθεί πως, το υπουργείο Εργασίας μετέφερε την αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις 7 Μαΐου, ενώ προηγείται η Κυριακή (5/5) και η Δευτέρα (6/5).

Πώς αμείβονται οι αργίες

Σύμφωνα με Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται καμία πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν:

  1. αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  2. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
  • αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και
  • αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε μία από τις εργάσιμες ημέρες.

Τονίζεται ότι είναι καταχρηστικός ο συμψηφισμός της ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης με ημέρα υποχρεωτικής αργίας, εφόσον επιτρέπεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές.

Αυτονόητο είναι ότι υπερισχύουν τυχόν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ