ΕΛΛΑΔΑ

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση στο Δημόσιο

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση στο Δημόσιο
EUROKINISSI

Στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα και των προηγμένων χωρών θα γίνεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με την εισαγωγή της λεγόμενης «αξιολόγησης 360 μοιρών».

Με τον νέο σχεδιασμό δεν θα αξιολογούν μόνο οι προϊστάμενοι τους υφισταμένους τους αλλά και οι υφιστάμενοι τους προϊσταμένους. Πέρα από την σύσταση του Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που έρχεται, αφορά την λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο από τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικών ερευνών ενώ για αυτό το σκοπό θα συσταθεί Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης που θα παρακολουθεί τη διοικητική λειτουργία.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης θα αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους πολιτικούς υπαλλήλους, στους ΟΤΑ, στις Επιτροπές αλλά τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων της Εκκλησίας.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι θρησκευτικοί λειτουργοί εξαιρούνται αφού το σύστημα αξιολόγησης για αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους είναι διαφορετικό και πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι η κατοχύρωση της διαφάνειας , της επιστημονικότητας στην αξιολόγηση και ο τερματισμός της στερεοτυπικής αντίληψης της μη-παραγωγικότητας του Δημοσίου τομέα.

Έκθεση αξιολόγησης

Η έκθεση αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στο νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου από τον αρμόδιο υπουργό Χριστόφορο Βερναρδάκη, θα λαμβάνει υπόψη τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου και τα επιμορφωτικά σεμινάρια που παρακολούθησε το έτος για το οποίο διεξάγεται η αξιολόγηση.

Στην έκθεση ακόμη, θα περιλαμβάνεται η συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο και τα βασικά σημεία της συμβουλευτικής συνέντευξης.

Ποιοι θα αξιολογούν

Οι αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Γενικών Διευθυντών αξιολογητές θα είναι ο Γενικός Γραμματέας και ο αρμόδιος Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός.

Ωστόσο η αξιολόγηση θα λειτουργεί και αντίστροφα: ο προϊστάμενος θα αξιολογείται από τους υφισταμένους του, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο θα καταρτίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και ο Προϊστάμενος θα αξιολογείται βάσει της ικανότητας διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, την ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης, τις υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και την ανάληψη ευθύνης, την δεκτικότητα και την εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.

Βαθμός αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης θα προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών ενώ στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δύο αξιολογητών η οποία υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες, η αξιολόγηση θα παραπέμπεται στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.

Δικαίωμα ένστασης

Για την κατοχύρωσης της διαφάνειας ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην περίπτωση που ο βαθμός είναι μικρότερος του 70 ή όταν ο αξιολογούμενος ενίσταται επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους για έλλειψη αντικειμενικότητας του αξιολογητή.

Από το δικαίωμα ένστασης εξαιρούνται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και Φορέων που υπάγονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.

Μοριοδότηση

Με βάση την αξιολόγηση από «πάνω» κι από «κάτω», ο αξιολογούμενος θα μοριοδοτείται με βάση τις σπουδές, την επιμόρφωση, τα έτη εμπειρίας και την συμβουλευτική συνέντευξη. Η αναλυτική περιγραφή του συστήματος Μοριοδότησης πρόκειται να παρουσιαστεί από τον αρμόδιο Υπουργό μαζί με το σχέδιο νόμου.

Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται αξιολόγηση και από την πλευρά των πολιτών η οποία θα διενεργείται με έρευνες, ηλεκτρονικές ή μη.

Παράλληλα, θα συσταθεί το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης που στόχο θα έχει την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας, της αξιολόγησης και του κοινωνικού ελέγχου από εμπειρογνώμονες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με διετή θητεία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ