ΕΛΛΑΔΑ

«Τειρεσίας» και στην τηλεφωνία

«Τειρεσίας» και στην τηλεφωνία
REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Στη δημιουργία ενώ τηλεπικοινωνιακού «Τειρεσία», στον οποίο θα καταγράφονται όσοι έχουν συστηματικά ληξιπρόθεσμες οφειλές, προχωρούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Στόχος των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, και έχουν συστήσει από κοινού την εταιρεία «Τηλέγνους» για να τον πετύχουν, είναι να εντοπιστούν οι συστηματικοί κακοπληρωτές, που αλλάζουν συνεχώς πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο.

Η «Τηλέγνους» θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και βασικός στόχος της είναι όπως αναφέρεται στο καταστατικό, η «σύσταση και λειτουργία κοινού Αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των συμβαλλόμενων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός».

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του συνδρομητή που βρίσκεται στη λίστα, αυτά θα είναι το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση και η οφειλή όσων θεωρούνται κακοπληρωτές.

Μάλιστα θα περιλαμβάνονται μόνο οφειλές άνω των 200 ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την ημερομηνία πληρωμής.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ