ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγματικός ο αποκλεισμός παχουλής από διαγωνισμό πρόσληψης

Συνταγματικός ο αποκλεισμός παχουλής από διαγωνισμό πρόσληψης
EUROKINISSI

Συνταγματικός κρίθηκε από την επταμελή σύνθεση του γ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νομικός περιορισμός που απαγορεύει την είσοδο των ελαφρώς παχύσαρκων στις γραμματείες των Στρατοδικείων.

Αποτέλεσμα της απόφασης του ΣτΕ είναι ο αποκλεισμός υποψήφιας του διαγωνισμού πρόσληψης γραμματέων, που έχει βάρος 82 κιλά.

Το σκεπτικό της απόφασης μιλά για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, με καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία ανάγονται τελικά στην Εθνική Άμυνα της χώρας.

Αναλυτικά, η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, έκρινε υποψηφία για διορισμό σε θέση γραμματέως (με τον βαθμό του ανθυπασπιστή) του δικαστικού σώματος «ικανή δεύτερης κατηγορίας “Ι 2”», λόγω ελαφράς παχυσαρκίας» (βάρος 82 κιλά και ύψος 1,65 μ.) και ως εκ τούτου «ακατάλληλη» για την εν λόγω θέση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5 Συντάγματος), προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα, γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα, αλλά ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ’ όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Σύμφωνα με το νόμο 2292/1995, οι δικαστικοί γραμματείς υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς και ως προς τις προϋποθέσεις πρόσληψης (με διαγωνισμό) των δικαστικών γραμματέων, ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς στρατιωτικούς.

«Οι υποψήφιοι που πάσχουν από “ελαφρά παχυσαρκία” κρίνονται “ικανοί δεύτερης κατηγορίας” (“Ι 2”) και ως εκ τούτου “ακατάλληλοι” προς κατάταξη, με συνέπεια να αποκλείονται του διαγωνισμού», αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ.

Ο δε αποκλεισμός αυτός των υποψηφίων, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «εκ του λόγου ότι πάσχουν από “ελαφρά παχυσαρκία” δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό αυτών, τα δε καθήκοντά τους, ως εκ του προεχόντως στρατιωτικού χαρακτήρα τους, ανάγονται εν τέλει στην Εθνική Άμυνα της Χώρας».

Στην απόφαση τονίζεται ότι τα καθήκοντα των προσληφθέντων ξεπερνούν αυτά της θέσης σε ένα γραφείο καθώς μπορεί να κληθούν να εκτελέσουν ασκήσεις και ειδική εκπαίδευση, ενώ «δεν υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια, αλλά και σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της “ελαφράς παχυσαρκίας”, δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ





ΔΗΜΟΦΙΛΗ