ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις 200 ατόμων στον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις 200 ατόμων στον ΕΛΓΑ
Eurokinissi/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΕΛΓΑ προχωρά σε άμεσες προσλήψεις 200 ατόμων για να καλύψουν ισάριθμες θέσεις στα υποκαταστήματά του.

 

Πρόκειται για 170 θέσεις στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων κι άλλες 30 θέσεις στον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων, με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες. Οι νέες θέσεις εργασίας προέκυψαν εξαιτίας της ανάγκης αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών του ΕΛΓΑ, λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) τίτλο σπουδών,

γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου /Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου

δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και 3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα (www.elga.gr, στη διαδρομή Διαγωνισμοί – Προσλήψεις Προσωπικού) και τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ