ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα επιδότησης για φυσικό αέριο: Όφελος έως 3.000 ευρώ για τα νοικοκυριά

Πρόγραμμα επιδότησης για φυσικό αέριο: Όφελος έως 3.000 ευρώ για τα νοικοκυριά
EUROKINISSI

Πρόγραμμα‭ ‬επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης‭ ‬φυσικού αερίου με‭ ‭όφελος‭ ‬έως 3.000 ‭ευρώ ‬για μία‬ πολυκατοικία και 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα, ξεκίνησε από τις 3 Απριλίου η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΑ Αττικής σημειώνει ότι ανταποκρινόμενη στα συνεχή αιτήματα των καταναλωτών για πρόσβαση σε οικονομική‭ ‬και‭ ‬αποδοτική‭ ‬θέρμανση,‭ ‬επιδοτεί‭‭ ‬απευθείας‭ ‬στον‭ ‬καταναλωτή‭ ‬μέρος‭ ‬του συνολικού κόστους μετατροπής της υπάρχουσας εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη φυσικού αερίου. Το νέο ‬πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται‭‬ ‭σε ‬όλους τους‬ οικιακούς‭ ‬καταναλωτές‭ ‬(κεντρική‭‭ ‬ή ‬αυτόνομη‭ ‬θέρμανση)‭ ‬που‭ ‬υπογράφουν‭ ‬σύμβαση‬ σύνδεσης ‭από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά και ισχύει μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου‬ προϋπολογισμού‭,‬ ‭που ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ.‭‬

Η επιδότηση ισχύει για όλες τις κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται, και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Ακόμη, το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θα επιλέξουν αυτόνομη σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στήλης (riser) και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος για τη σύνδεσή τους.

Το‭‭ ‬ύψος ‬επιδότησης ‬είναι‭ ‭κλιμακωτό‭ ‬και ‬διαφοροποιείται‭‭ ‬ανάλογα ‬με ‬την ‬κατηγορία‬‬ σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και την ισχύ του λέβητα και διαμορφώνεται ως εξής:

- Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα μεγαλύτερη από 200.000 kcal/h, επιδότηση 3.000 ευρώ.

- Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 170.001 έως 200.000 kcal/h, επιδότηση 2.225 ευρώ.

- Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 120.001 έως 200.000 kcal/h, επιδότηση 1.500 ευρώ.

- Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 35.001 έως 120.000 kcal/h, επιδότηση 1.100 ευρώ.

- Για αυτόνομη θέρμανση μικρότερη ή ίση με 35.000 kcal/h, επιδότηση 750 ευρώ.

- Για αυτόνομη θέρμανση με ανυψωτική στήλη, επιδότηση 360 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, οι καταναλωτές που θέλουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης αρκεί να υποβάλλουν αρχικά μία υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα. Για την απόδοση της επιδότησης‭‭ ‬θα‭ ‬τηρηθεί‭ ‬‬αυστηρή‭ ‬σειρά‭ ‬προτεραιότητας‭ ‬που‭ ‬καθορίζεται‭‭ ‬με‭ ‬βάση‭ ‬την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμε‭τοχής στο πρόγραμ‬μα, οι καταναλωτές ‬μπορούν ‬να ‬απευθύνονται ‬στην‭ ‬ιστοσελίδα‭ ‭www.edaaPkis.gr,‭ ‬στην‬‬ τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών 1133 και στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Αμερικής 11 στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ, από τις 2 Ιανουαρίου 2017, λειτουργεί ως ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, κατόπιν διαχωρισμού των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, όπως αυτές εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ