Κερδίσαμε ορισμένες μάχες αλλά ο αγώνας συνεχίζεται
Πηγή: AP Photo

Περισσότερα από 100 χρόνια. Εάν συνεχίσουμε με τους σημερινούς ρυθμούς, τόσα χρόνια θα χρειαστούν για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. 

Σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, η Ευρώπη είναι ένας χώρος φιλικός για τις γυναίκες, αλλά ακόμη γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες πάρα πολλών ιστοριών αδικίας, διακρίσεων και βίας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ο δείκτης ισότητας των φύλων που δημοσιεύτηκε πρόσφατα: η συνολική βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων ήταν 67,4 στα 100 —σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με δύο χρόνια πριν, αλλά μόνο κατά ένα βαθμό. Στην Ελλάδα η βαθμολογία του δείκτη ισότητας των φύλων είναι 51.2 σημειώνοντας αύξηση κατά 1.2 βαθμό.

Πάρα πολλές γυναίκες δεν διαθέτουν αρκετές επιλογές όσον αφορά την εξισορρόπηση της εργασίας με τη μητρότητα. Το 2018, σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες δήλωσαν ότι προσαρμόζουν τον επαγγελματικό τους βίο στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, σε σύγκριση με λιγότερο από 2 στους 10 άνδρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην ΕΕ συμφωνήσαμε να θεσπίσουμε νομοθεσία για την προώθηση της ευελιξίας και τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και τον επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών.

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποκτούν όλο και περισσότερα προσόντα και στατιστικά υπερτερούν των ανδρών όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, αντιπροσωπεύουν μόλις το 17 % των ανώτερων στελεχών. Όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 6,9 %.

 

Αυτό που είναι αδιανόητο σήμερα είναι ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο σημαντικά λιγότερο από τους άνδρες ανά ώρα. Ακόμη και σήμερα στην Ευρώπη, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται στο εντυπωσιακό 16 % και 12.5 % στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος.

P027155000402 148086
Η κ. Věra Jourová,  Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων

Πρέπει τώρα οι χώρες της ΕΕ να επιδείξουν επαρκή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των πολιτιστικών αιτιών ορισμένων από τις εν λόγω ανισορροπίες· δεν πρόκειται για ένα εύκολο έργο σε μια μάλλον ποικιλόμορφη Ένωση.

Πρέπει να επενδύσουμε στον διάλογο και την εκπαίδευση, ώστε τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες να αισθάνονται άνετα όσον αφορά τον σύγχρονο ρόλο τους, να αλληλοϋποστηρίζονται και να κατανοούν ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε αυτόν τον διάλογο στην Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι εθνικές και τοπικές αρχές να κατανοήσουν την ανάγκη στήριξης μιας υποδομής που θα επιτρέπει στις οικογένειες να λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται ανησυχητικές τάσεις και οπισθοδρομικές συμπεριφορές όσον αφορά την ισότητα, ιδίως όταν αυτές υιοθετούνται από λαϊκιστές. Τα δικαιώματα των γυναικών χρησιμοποιούνται άνευ λόγου για να πυροδοτούν διχαστικές συζητήσεις και να μετατρέπουν την ισότητα σε ιδεολογικό ζήτημα. Η αντίσταση αυτή στις προσπάθειές μας δυσχεραίνει τον αγώνα μας, καθώς προσπαθούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εκλεγείσα πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευτεί για την ισότητα των φύλων στις αρχικές της πολιτικές προτεραιότητες.

Η πρόεδρος θα βασιστεί σε μια πιο ισορροπημένη ως προς το φύλο ομάδα επιτρόπων και σε υπηρεσίες όπου το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις έχει ανέλθει πλέον στο 40 %, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή δεν συνέβη εν μία νυκτί —ο στόχος τέθηκε το 2014 και καταβλήθηκαν συστηματικές προσπάθειες για την επίτευξή του.

Η ανισότητα έχει επίσης το τίμημά της. Οι γυναίκες έχουν λάβει κατά μέσο όρο καλύτερη μόρφωση από τους άνδρες, αλλά οι δεξιότητές τους δεν αξιοποιούνται πλήρως. Μέχρι το 2050, η βελτίωση της ισότητας των φύλων θα οδηγήσει στη δημιουργία 10,5 εκατομμυρίων πρόσθετων θέσεων εργασίας, σημειώνοντας αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 9,6 %, ποσοστό που ισοδυναμεί με 3,15 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, η δημιουργία μιας πιο δίκαιης και πιο ανοικτής κοινωνίας, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι, θα ωφελήσει όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους τους πολίτες της ΕΕ.

 

*Η κ. Věra Jourová είναι Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων και η κ. Virginija Langbakk, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Διαβάστε επίσης