ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναστολή και επιστροφή του brain drain

Αναστολή και επιστροφή του brain drain
Pixabay

Το σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα που βιώνουμε στις μέρες μας, αποτελεί το γνωστό brain drain, «διαρροή εγκεφάλων».

Ο όρος μας ανάγει στην μεγάλη αποδημία από μια χώρα ατόμων με υψηλές επαγγελματικές ικανότητες π.χ επιστήμονες, ερευνητές κ.α. Η πλειονότητα των μεταναστών που ανήκουν στο γνωστό ρεύμα brain drain περικλείεται κυρίως από υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανήκουν στην αστική τάξη. Τα αίτια του μεταναστευτικού ρεύματος brain drain είναι κυρίως οικονομικά.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα σημαντικότερα αίτια της σύγχρονης Διασποράς είναι διαφορετικά και είναι συνυφασμένα με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της εποχής. Η διαφθορά, η αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, η αναξιοκρατία, τα συγκυριακά γεγονότα που έπληξαν την ελληνική οικονομία μας οδήγησαν στην σημερινή οικονομική κρίση. Η ανεργία αποτελούσε ανέκαθεν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Στις μέρες μας η ανεργία μαστίζει κυρίως τους νέους ανθρώπους. Η απουσία σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα αίτια της ανεργίας καθώς οι Έλληνες φοιτητές προτιμούν σχολές με μικρή απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, τα αίτια της σύγχρονης Διασποράς ενέχουν οικονομικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς λόγους.

Το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη διακυβέρνηση της χώρας φιλοδοξεί να συνδεθεί με ένα ακόμα μεγάλο κύμα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν την εικόνα του κράτους, και πιο συγκεκριμένα, μια νέα Διαύγεια θα οικοδομήσει και θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης, το ΑΣΕΠ θα αποκτήσει κεντρικό του ρόλου στον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα διασφαλίζοντας την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Η αναβάθμιση της παιδείας για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί βασική προτεραιότητα καθώς θεωρείται κρίσιμη επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας με υψηλή προστιθέμενη αξία, κραταιό κοινωνικό πρόσημο, με επίδραση τόσο στην οικονομία όσο στην παραγωγή με αξιακά οφέλη σε κοινωνικό και δημοκρατικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, προτείνονται πολιτικές τόσο σε αναπτυξιακό όσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο με στοχευόμενη και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση του συστήματος προκειμένου μεσοπρόθεσμα η δαπάνη να πλησιάσει τη μέση δαπάνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει ότι ο βασικός πυλώνας τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής προκοπής αποτελεί ο κόσμος της εργασίας επενδύοντας σε τρία πράγματα: στην εργασία και στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στις γνώσεις, σε ευκαιρίες.

Οφείλουμε να ανάγουμε τη χώρα µας σε πόλο έλξης για καλές δουλειές, εξασφαλίζοντας στα παιδιά µας µια αξιοπρεπή ζωή.

Για το ΠΑΣΟΚ η οικονομική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η καινοτομία και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί το µέσο για την οικοδόμηση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης καθώς και την ουσιαστική μείωση των ανισοτήτων, την πραγματική προστασία των αδύνατων. Ως εκ τούτου, το μέτρο και το οριστικό κριτήριο των οικονομικών επιδόσεων αποτελεί η κοινωνική καθώς και η ατομική αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

* O Δρ Νικηφόρος Κλήμης είναι υποψήφιος Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ