ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μέτρα περιλαμβάνει η Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα

Ποια μέτρα περιλαμβάνει η Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα
Οι αντιπροσωπείες των διαπραγματευτών πανηγυρίζουν μαζί με τον Λοράν Φαμπιούς την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας για το κλίμα REUTERS/Stephane Mahe

Οι 195 χώρες που συμμετείχαν στη Διεθνή Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή ενέκριναν πριν από λίγο τη συμφωνία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, έχει στόχο τον περιορισμό της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και την αποσύνδεση των εθνικών οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα.

Η συμφωνία του Παρισιού θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, συμφωνία που υπεγράφη το 1992.

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:

• Να μην αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία πάνω από τους 2 °C από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

• Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να φτάσουν παγκοσμίως στην κορύφωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το συντομότερο δυνατόν, αναγνωρίζοντας ότι η κορύφωση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες και να αναλάβουν στην συνέχεια ταχύτατες δράσεις για την μείωση τους, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών.

• Στο δεύτερο μισό του αιώνα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα που μπορούν να απορροφούν τα δάση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών καθαρών εκπομπών.

• Από το 2020 οι ανεπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια 100 δισ. δολαρίων το χρόνο για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να στραφούν σε καθαρές πηγές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που φέρνει η κλιματική αλλαγή, με προοπτική το κονδύλι αυτό να αυξηθεί στο μέλλον.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ