ΚΟΣΜΟΣ

Πόσα χρήματα ξοδεύει η ΕΕ για την πυροπροστασία

Πόσα χρήματα ξοδεύει η ΕΕ για την πυροπροστασία
ΙΝΤΙΜΕ

Το 2020, 262.200 άτομα απασχολούνταν ως πυροσβέστες στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% της συνολικής απασχόλησης σε αυτές τις χώρες. 

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ήταν άνδρες (97%) και σχεδόν οι μισοί ήταν ηλικίας 35-49 (47%). Τα άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο (27%) καθώς και εκείνα ηλικίας 50 ετών και άνω (26%).

Μεταξύ των 22 κρατών μελών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, η Ρουμανία και η Εσθονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά πυροσβεστών στο εργατικό δυναμικό τους (και το 0,4% της συνολικής απασχόλησης).

Επισήμανση των κρατικών δαπανών

Το 2019, οι κυβερνητικές δαπάνες των 27 κρατών μελών της ΕΕ για «υπηρεσίες πυροπροστασίας» ανήλθαν σε 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 0,5% των συνολικών κρατικών δαπανών, που είναι μικρότερο από το ποσό που δαπανήθηκε για αστυνομικές υπηρεσίες (δαπάνες που ισοδυναμούν με 2,0% των συνολικών δαπανών το 2019).

Συνολικά, στην ΕΕ, οι δημόσιες δαπάνες για υπηρεσίες πυροπροστασίας παρέμειναν σταθερές σε περίπου 0,4 - 0,5% των συνολικών δαπανών από την αρχή των χρονολογικών σειρών το 2001.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ