Μετά από δεκαετίες απουσίας από τους δρόμους του Πειραιά, το τραμ έκανε και πάλι την εμφάνισή του, έστω δοκιμαστικά.

Οι εργασίες κατασκευής των γραμμών έγιναν αιτία χρόνιας ταλαιπωρίας των κατοίκων του Πειραιά και συμφόρησης των δρόμων. Ωστόσο, το έργο πιστεύεται πως με την παράδοσή του θα «ανακουφίσει» τους Πειραιώτες.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει ταλαιπωρήσει τους κατοίκους του Πειραιά τα τελευταία χρόνια, έχοντας δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στη κυκλοφορία. Ύστερα από δεκαετίες, όμως, η πόλη είδε ξανά το Τραμ να περνά από τους κεντρικούς της δρόμους.