ΑΓΟΡΕΣ

Paradise Papers: Τι ανέφερε ο CEO της Eurobank για την εμπλοκή του ονόματός του

Paradise Papers: Τι ανέφερε ο CEO της Eurobank για την εμπλοκή του ονόματός του

Μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των Paradise Papers, ο σημερινός CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, απαντά για την Aloga Ltd, με έδρα τις Βερμούδες, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται να είναι ένας εκ των μετόχων της. 

«Την χρονική περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο 2013 (8 μήνες), συμμετείχα στη επενδυτική εταιρεία Aloga Ltd. κατέχοντας μετοχές τύπου Β (μετοχές άνευ δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άνευ δικαιώματος ψήφου). Οι μετοχές μου ανέρχονταν στο 1.5% περίπου, των συνολικών μετοχών της εταιρείας». Όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας στις απαντήσεις που έδωσε, η συμμετοχή του στην Aloga προέκυψε λόγω της φιλικής σχέσης που είχα με ένα εκ των ιδρυτών της. «Τον κ. MC, διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων, αμερικανό, και πρώην συνάδελφο μου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2012, δηλαδή 16 μήνες πριν τη συμμετοχή μου στην εταιρεία, έμβασα στον κ. MC, ποσό περίπου €77.000, ως δάνειο μεταξύ φίλων, κατόπιν παράκλησης του για την ενίσχυση της τότε νέας του επιχειρηματικής προσπάθειας την οποία ασκούσε ατομικά», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, ο MC αποφάσισε να μετεξελίξει την ατομική του δραστηριότητα σε εταιρική μορφή και ίδρυσε την Aloga «με σκοπό επενδυτικές και στοιχηματικές τοποθετήσεις κεφαλαίων με χρήση αλγορίθμων. Σε αυτή συμμετείχαν και άλλα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα προς τον κ. MC. Στο πλαίσιο αυτό, μου ζήτησε το δάνειο να εξοφληθεί με μετοχές της εταιρείας αντί μετρητών, πρόταση την οποία αποδέχτηκα τον Απρίλιο του 2013 στην προσπάθεια μου να τον διευκολύνω περαιτέρω. Στην εταιρεία δεν έμβασα ποτέ κανένα ποσό ούτε είχα οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη».
Όσον αφορά το γιατί επιλέχθηκαν οι Βερμούδες για έδρα της Aloga, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι η σύσταση της εταιρείας δεν ήταν δική του ου απόφαση αλλά των ιδρυτών της. «Ουδεμία συμμετοχή είχα στη διοίκηση και στα όργανα (διοικητικό συμβούλιο ή γενική συνέλευση) της εταιρείας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ