ΑΓΟΡΕΣ

Αναπτυξιακός νόμος: 4,8 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία

Αναπτυξιακός νόμος: 4,8 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία
Χρήματα, μετρητά Getty images/Sean Gallup / Staff/ideal image

Δυνατότητα ένταξης επενδυτικών σχεδίων χωρίς την υποχρέωση ιδίας συμμετοχής, φοροαπαλλαγές σε βάθος 15ετίας, 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς για μεγάλες επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ και ειδική επενδυτική μέριμνα για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές μεταξύ των οποίων και τα 9 νησιά που υπόκεινται στην πίεση του μεταναστευτικού ζητήματος, προβλέπει μεταξύ των άλλων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Τον νέο αναπτυξιακό Νόμο «χαρτογράφησε» ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας Λόης Λαμπριανίδης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου και σύμφωνα με τα όσα είπε στην ομιλία του, σε βάθος τετραετίας, αναμένεται να μπουν στην ελληνική οικονομία 4,8 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος έκανε ακόμη γνωστό πως στον νόμο θα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ζημιογόνες εταιρείες, αν και με βάση τα στοιχεία του υπουργείου το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι κερδοφόρες.

Σε ότι αφορά το σκέλος των φοροαπαλλαγών αυτές θα εκτείνονται σε βάθος 15ετίας, θα αφορούν σε έκπτωση στο φόρο εισοδήματος ενώ θα σχηματίζεται και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό. Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η ιδία συμμετοχή, αλλά θα μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού, είτε θα μπορεί ο επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει και τα αφορολόγητα αποθεματικά.

Επίσης τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο το οποίο είναι: έως 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και έως 15 εκατ. ευρώ για όμιλο, ενώ οι δύο κλάδοι στους οποίους θα εστιαστεί το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας θα είναι: οι τομείς της τεχνολογίας (ΤΠΕ) και η αγροδιατροφική αλυσίδα (από το χωράφι μέχρι τον τουρισμό).

Τα 8 καθεστώτα ενίσχυσης

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και θα δίνονται φοροαπαλλαγές.
2. Γενική Επιχειρηματικότητα: φοροαπαλλαγές, και μέχρι το 100% για leasing και μισθολογικό κόστος, για το σύνολο των επιχειρήσεων. Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία ειδικών γεωγραφικών ζωνών θα μπορούν να πάρουν και επιχορήγηση έως 70% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.
3. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ: Η επιχορήγηση είναι 70%, φοροαπαλλαγές, και 100% για leasing και μισθολογικό κόστος. Για την κατηγορία των ειδικών γεωγραφικών περιοχών θα μπορούν να πάρουν και επιχορήγηση έως 100% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.
4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ: Για μηχανήματα -εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει 70%, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, ενώ ενισχύεται 100% το leasing και το μισθολογικό κόστος. Για την κατηγορία της ειδικής ενίσχυσης θα μπορούν να πάρουν και επιχορήγηση έως 100% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.
5. Συνέργειες και δικτυώσεις clusters: Για κοινές υποδομές 100% επιχορήγησης, φοροαπαλλαγές και leasing και μισθολογικό κόστος,
6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών: Προβλέπονται χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α.
7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - Αλυσίδες αξίας: Θα γίνει προκήρυξη προκείμενου ομάδα επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια στην οποία βρίσκονται ή κάποιο Πανεπιστήμιο να καταθέτουν πρόταση για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος. Ο σχεδιασμός είναι να εγκριθεί η επένδυση από μια τέτοια ομάδα ανά περιφέρεια.
8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας (πάνω από 20 εκατ. ευρώ): Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή είναι έως 5 εκατ. ευρώ ενώ η προϋπόθεση είναι για κάθε 1 εκατ. ευρώ να δημιουργείται έως 1 θέση εργασίας.

Άμεσες ξένες επενδύσεις

Θα κατατεθούν 3 τροπολογίες για βελτίωση της νομοθεσίας για την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Οι τροπολογίες θα αφορούν στην εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών για παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών, στην απλοποίηση χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα ( με το σημερινό πλαίσιο έχουν γίνει μόνο 7 επενδύσεις) και μείωση των ορίων για στρατηγικές επενδύσεις (fast track).

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Θα τεθούν γεωγραφικά κριτήρια: Ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης (πάνω από 30% από το 2001-2011), παραμεθόριες ναι νησιωτικές περιοχές (αφορά δηλαδή 429 Δημοτικές ενότητες, 42% του συνόλου μόλις 16% του πληθυσμού αλλά μόνο το 3% του ΑΕΠ της χώρας) και τα 9 νησιά που δέχονται πίεση από την έλευση προσφύγων. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε οργανωμένους υποδοχείς ΒΙΠΕ, χώροι καινοτομίας, κ.α.

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται

Εξωστρεφείς, καινοτόμες, δυναμικές σε όρους αύξησης της απασχόλησης, όσες έχουν προκύψει από συγχώνευση (όχι από εξαγορές), ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ ή αγροδιατροφικό τομέα, δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι συνεταιρισμοί - ΚΟΙΝΣΕΠ.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπριανίδης, το σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου έχει δοθεί στους θεσμούς, οι οποίοι ήδη έχουν στείλει τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες δεν αλλάζουν το ύφος που θέλει να δώσει η κυβέρνηση στο νέο νόμο. Οι θεσμοί όμως, ζητούν ο αναπτυξιακός νόμος να κατατεθεί στη Βουλή μετά την παρουσίαση του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα δοθεί στους θεσμούς στο τέλος του μήνα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας σημείωσε την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας του αναπτυξιακού νόμου με προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και να υπάρχουν συνθήκες διαφάνειας και ισονομίας για όλες τις επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ