ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ξεκινά το πρόγραμμα «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ξεκινά το πρόγραμμα  «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»
INTIME

Η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αφορά στο  Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπεγράφη σήμερα από τον  Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως έχει γράψει και το CNN Greece θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα του «Τουρισμού» και της «Αγροδιατροφής» ώστε να «τρέξουν» στη συνέχεια οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων.

Tα συνολικά ποσά των φοροαπαλλαγών καθώς και των επιδοτήσεων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα υπαχθούν στο καθεστώς των ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου αναπτυξιακού νόμου ανέρχονται στο ύψος των 150 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα 75 εκατ. θα αφορούν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 75 εκατ. φορολογικές απαλλαγές.

Σημειώνεται πως για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. - Αv (https://opsan.mindev.gov.gr) από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει στόχο να μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προχωρήσει και στην τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται υψηλότερα ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές που τελούν υπό ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

Σημαντική καινοτομία, αποτελεί και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου. Με στόχο μέσα από σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους να επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας.

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και της ομάδας του, λάβαμε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη την έγκριση για να ξεκινήσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με πρώτο καθεστώς τη ''Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα''» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

«Με το εργαλείο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τις ψηφιακές διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και τα υψηλότερα κίνητρα που επιτύχαμε δίνουμε μία μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα, στη μεταποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, όπως και οι εξαγωγές» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες ανάγκες της νέας επιχειρηματικότητας, με 13 διακριτά καθεστώτα. Όλα τα καθεστώτα αφορούν σε καθοριστικούς για την εθνική οικονομία τομείς και κλάδους, όπως της μεταποίησης - το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα - του τουρισμού, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών κ.λπ., αλλά και σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, το Νέο Επιχειρείν κ.λπ., που αποτελούν τις βασικές αναπτυξιακές πολιτικές της ελληνικής οικονομίας.

Με σκληρή και συντονισμένη δουλειά επιτύχαμε αυξημένα όρια ενισχύσεων για σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της πατρίδας μας και συμπεριλάβαμε καινοτομίες ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θέτει σε άμεση προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου επενδυτικού μοντέλου στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ευελιξία και εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας και επιχειρήσεων. Με ισχυρά κίνητρα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, φέρνουμε νέες επενδύσεις, με νέες θέσεις εργασίας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ