ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΣΠΑ: Αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προφίλ Pexels (ΑΡΧΕΙΟ)

Σε λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 καλούνται να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.opske.gr) προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι το πρώτο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα έχει προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η «Πράσινη Μετάβαση».

Στόχος του ΟΠΣΚΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.

Το ΟΠΣΚΕ, όπως σημειώνεται, εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ