ΧΡΗΜΑ

Αυθαίρετα σε δασικές περιοχές: Οι αιτήσεις νομιμοποίησης παγώνουν πρόστιμα και κατεδαφίσεις

Αυθαίρετα σε δασικές περιοχές: Οι αιτήσεις νομιμοποίησης παγώνουν πρόστιμα και κατεδαφίσεις
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από παράβολο 250 ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022 ΙΝΤΙΜΕ

Ευκαιρία για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και την «απειλή» της κατεδάφισης των ακινήτων τους που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις αποτελεί η υποβολή αίτησης νομιμοποίησης αυθαιρέτων, αρκεί να πληρώσουν το απαιτούμενο παράβολο των 250 ευρώ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει σήμερα 5 Οκτωβρίου και επιτρέπει στους κατόχους κτηρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις συνοδεύονται από παράβολο 250 ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο του νόμου ΣΤ’ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ του ν.4685/2020 (άρθρα 50-55), κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνοδεύεται από παράβολο των 250 ευρώ, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων.

Σημειώνεται ότι για όσες περιπτώσεις ιδιοκτητών κριθεί ότι μπορούν να διατηρήσουν την κατοικία τους για 30 χρόνια θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο, το οποίο θα εξαρτηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες. Το πρόστιμο νομιμοποίησης θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου.

Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει, έπειτα από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που τυχόν έχει καταβάλει.

Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με τη ρύθμιση αυτή, προχωρούμε σε τακτοποίηση μιας ακόμα εκκρεμότητας πολλών ετών που ταλαιπωρεί αρκετούς συμπολίτες μας. Μέριμνά μας παραμένει σταθερά η προστασία του δασικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προστασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Με την πρωτοβουλία μας αυτή, δίνουμε λύση σε μια ακόμα παθογένεια δεκαετιών».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για τα δάση, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Μετά από εξονυχιστική εργασία, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου η δασική προστασία με την ακίνητη περιουσία των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δήλωσε σχετικά: «Οι ρυθμίσεις αυτές, αποτελούν ένα ακόμα μέσο για την προάσπιση της περιουσίας των πολιτών, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών, με βάση τις ειδικές οικονομοτεχνικές μελέτες που προβλέπει ο Νόμος και θα εκπονηθούν σε όλες τις περιπτώσεις».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ