ΧΡΗΜΑ

Επίδομα ανεργίας: Πώς υπολογίζονται τα ένσημα σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης

Επίδομα ανεργίας: Πώς υπολογίζονται τα ένσημα σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης
Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών EUROKINISSI / ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, από τον οποίο αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν, καθώς και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων έχουν οι περιστασιακά εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 92 του Ν. 4461/2017), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • Ο αριθμός των ενσήμων (ή εργοσήμων) που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα (70).
  • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν από την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων (λόγου χάρη για υποβολή αίτησης την 11/1/2021, πρέπει να υπήρχε ενεργό δελτίο ανεργίας την 11/1/2020).
  • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/-α τους για άλλο λόγο, εκτός της πρόσληψης, μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

Σημειώνεται πως η υποβολή αίτησης αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας για όσους πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται στην Υπηρεσία ΔΥΠΑ που ανήκουν.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα δικαιώματα των ανέργων από την κατοχή του δελτίου ανεργίας:

Δικαιώματα από την κατοχή δελτίου ανεργίας

Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ανέργων

Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο:

α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα

β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες.

Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, οι συναλλασσόμενοι συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία εγγραφής ανέργου. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), στην οποία θα υποβάλουν την αίτησή τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτή μπορεί να είναι η Υπηρεσία είτε του τόπου κατοικίας τους είτε της τελευταίας απασχόλησης (εφόσον προέρχονται από λήξη εργασιακής σχέσης). Για το λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης κατοικίας και τελευταίας εργασίας.

Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Στην περίπτωση αυτή, επισυνάπτεται το είδος βεβαίωσης πιστοποίησης της εν λόγω ιδιότητας (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ