ΧΡΗΜΑ

e-ΕΦΚΑ: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για επτά θέσεις Γενικών Διευθυντών

e-ΕΦΚΑ: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για επτά θέσεις Γενικών Διευθυντών
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προκηρυχθεί οι δώδεκα (12) θέσεις Γενικών Διευθυντών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ INTIME

Σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση των 7 θέσεων Γενικών Διευθυντών για την Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, η οποία άνοιξε σήμερα 9/1/2023 και λήγει στις 23/1/2023. 

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε η προκήρυξη πλήρωσης των 7 θέσεων Γενικών Διευθυντών για την Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (κλικ εδώ), ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων Γενικών Διευθυντών στον Φορέα.

Όπως σημειώνεται, η προκήρυξη των θέσεων γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4892/2022 και οι νέοι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων θα έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Συγκεκριμένα, θα επιλεγούν στελέχη αυξημένων προσόντων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από τον e-ΕΦΚΑ, με τις επτά (7) προκηρυσσόμενες θέσεις να αφορούν:

1) Την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
2) Την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3) Την Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
4) Την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5) Την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
6) Την Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
7) Την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων

Οι επτά (7) Γενικές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του Φορέα προκειμένου να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων του για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Ως εκ τούτου η στελέχωση τους με ικανούς Γενικούς Διευθυντές αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίνεται ως καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας των ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προκηρυχθεί οι δώδεκα (12) θέσεις Γενικών Διευθυντών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να λήγει στις 19.1.2023 καθώς πέντε (5) πρώτων θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να λήγει στις 12.1.2023.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ