ΧΡΗΜΑ

ΑΣΕΠ: Οδηγός για τον γραπτό διαγωνισμό - Τι ισχύει με τις παλαιότερες προκηρύξεις

ΑΣΕΠ: Οδηγός για τον γραπτό διαγωνισμό - Τι ισχύει με τις παλαιότερες προκηρύξεις
Ο φετινός ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί σε δύο στάδια εντός του 2023 θα καλύψει συνολικά, 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Unsplash

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση των σημείων που θα δώσουν εξετάσεις οι 108.229 υποψήφιοι για τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022), που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, ενώ νεότερα δεδομένα ισχύουν για τις παλαιότερες προκηρύξεις.

Τα σημεία των εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι ήδη γνωστό πως η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων.

  • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού,
  • Λεκτικού Συλλογισμού και
  • Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της πρόσκλησης-προκήρυξης:

ΦΕΚ ΑΣΕΠ

Υπενθυμίζεται πως η πρόσκληση-προκήρυξη του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που θα διεξαχθεί σε δύο στάδια εντός του 2023 θα καλύψει συνολικά, 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Πρόκειται για την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσα από την οποία αναμένεται να καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023.

Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα (κλικ εδώ).

Σημειώνεται πως προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των υποψηφίων στον πανελλήνιο διαγωνισμό (Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022), ανακοινώθηκαν εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα του είδους και του τύπου των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. (κλικ εδώ)

Τι σημαίνει «διαγωνισμός κατάταξης»

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του πρόεδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Θάνου Παπαϊωάννου, ο διαγωνισμός του Μαρτίου θα είναι διαγωνισμός κατάταξης και όχι πρόσληψης, σημειώνοντας πως περίπου ένα 55% που θα περάσει τη βάση θα καταταγεί στις ειδικότητες που έχουν δηλώσει.

Αυτό σημαίνει πως:

«Για τα επόμενα δύο χρόνια, όταν προκηρύσσονται θέσεις γι’ αυτές τις κλαδο- ειδικότητες θα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα. Με τον βαθμό του διαγωνισμού, συν κάποιες προσαυξήσεις μεταπτυχιακών, διδακτορικών και επαγγελματικής εμπειρίας θα βγαίνει μια βαθμολογία», διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

Παλαιότερες προκηρύξεις

  • Προκήρυξη 4Κ2020: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση για τις 2.909 προσλήψεις στους δήμους

Σύμφωνα με ανακοίνωση ΑΣΕΠ με αφορμή ερωτήματα υποψηφίων μετά την έκδοση του άρθρου 29 του ν.5013/2023 (Α΄12), για την προκήρυξη 4Κ2020 και τις 2.909 θέσεις σε δήμους της χώρας:

Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης της ανωτέρω προκήρυξης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προκειμένου να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, πρέπει να υποβάλουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη, αίτηση στο ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: b.dep@asep.gr

  • Προκήρυξη 2Κ2021: Προσλήψεις τακτικού προσωπικού χωρίς νέα προκήρυξη

Όσον αφορά στην πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2021, γνωστοποιείται η πλήρωση εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ.

Η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ θα γίνει χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2021, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2021 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσεων 502, 503 και 508) και ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ (κωδ. θέσης 702), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει εφόσον έχουν κληθεί ή πρόκειται να υποβάλουν, εάν κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Σηεμιώνεται πως προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (14/4/2021) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

  • Προκήρυξη 7Ε/2021: Αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Ε/2021 εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορικής, Οικονομικών Σπουδών» (κωδικός θέσεων: 10005).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον «Αρχικό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους» εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την Πέμπτη 2-2-2023 (ώρα 08:00) έως και την Τετάρτη 08-02-2023 (ώρα 14:00), αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (κλικ εδώ), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Τέσσερις νέες προκηρύξεις για 233 θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν ακόμα τέσσερις προκηρύξεις ΑΣΕΠ (κλικ εδώ).

Συγκεκριμένα υπό επεξεργασία βρίσκονται οι προκηρύξεις:

  • Για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 52 θέσεων μονίμου προσωπικού, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Για την πλήρωση 29 θέσεων σε τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
  • Για την πλήρωση 72 θέσεων σε Επιμελητήρια της χώρας.
  • Για την πλήρωση 80 θέσεων σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ