ΧΡΗΜΑ

Nέο αυτοματοποιημένο σύστημα από την ΑΑΔΕ: 20 βεβαιώσεις με ένα κλικ

Nέο αυτοματοποιημένο σύστημα από την ΑΑΔΕ: 20 βεβαιώσεις με ένα κλικ
Pixabay

Στο επόμενο στάδιο, αυτό της υλοποίησης, περνάει το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων και δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, ήδη από την επόμενη εβδομάδα, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν 20 βεβαιώσεις από το Μητρώο της εφορίας, αξιοποιώντας το νέο σύστημα επαλήθευσης στοιχείων, μέσα από την έκδοση κωδικού γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code).

20 βεβαιώσεις με ένα κλικ

Με το νέο σύστημα δεν θα απαιτείται αίτηση του φορολογούμενοι, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκτήσει με ένα κλικ. Αυτές είναι οι εξής:

 1. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
 2. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.
 3. Βεβαίωση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.
 4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 5. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 6. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.
 7. Βεβαίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού.
 8. Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 9. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 10. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 11. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 12. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).
 13. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).
 14. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.
 15. Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
 16. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 17. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 18. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 19. Βεβαίωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη.
 20. Βεβαίωση απενεργοποίησης ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται πως η ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργο που αφορά στην ψηφιοποίηση μέρους του φυσικού (έγχαρτου) αρχείου υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ