ΧΡΗΜΑ

Voucher βιβλίων: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες - Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση

Voucher βιβλίων: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες - Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση
(AP Photo/Hakim Wright Sr.)

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2023 της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων αξιοποιώντας την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 31/12 του 2023.

Σημειώνεται πως αν είστε δικαιούχος τής επιταγής αγοράς βιβλίων, μπορείτε να δείτε την επιταγή σας στη στήλη με τις λειτουργίες στις «Επιταγές ωφελουμένων προγραμμάτων».

Πώς θα κάνουν ένσταση οι αποκλειόμενοι

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση από σήμερα 24.08.2023 και ώρα 11:00 μέχρι και 26.08.2023 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ένα κλικ εδώ.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Σημειώνεται πως οι ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τους παρόχους

Μετά από μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων παρόχων για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2023, από την 24.08.2023 και ώρα 11:00 μέχρι την 26.08.2023 και ώρα 23:59 για τεχνικούς λόγους, τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι που ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, μέσω gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ