ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα καλύτερο «αύριο». Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποίησε και την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου σε εκπροσώπους των Μέσων.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, ο Πρόεδρος της διοίκησης Ιάκωβος Ανδρεανίδης, αφού καλωσόρισε το κοινό, προχώρησε στην παρουσίαση της έκθεσης, αποτυπώνοντας την αξία που δημιουργεί η εταιρεία για την αγορά, τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, η Lidl Ελλάς συνδέει τις δραστηριότητές της με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς της στρατηγικής της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Μία έκθεση με στόχο τις καλύτερες επιδόσεις

lidl1

Στόχος είναι η έκθεση αυτή να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Lidl Ελλάς και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, αλλά και να αποτελέσει ένα εργαλείο βελτίωσης της επίδοσής της σε σχέση με τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που την αφορούν και στα οποία μπορεί να συνεισφέρει.

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου της Εταιρείας ως προς την τήρηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και αποτυπώνει επίσης τη δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση των Αρχών AA1000APS.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που θα φέρει ένα καλύτερο «αύριο»

lidl3

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο εστιάζει στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, δηλαδή στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους συνεργάτες, στους εξωτερικούς συνεργάτες και στα προϊόντα, η εταιρεία κάνει πράξη τη δέσμευσή της για ένα καλύτερο «αύριο». Σκοπός της εν λόγω στρατηγικής είναι ο συνδυασμός των εταιρικών στόχων της επιχείρησης με την ευρύτερη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Φυσικά, η εταιρεία φροντίζει πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Ποια είναι η συνολική συνεισφορά της Lidl Ελλάς στα φορολογικά έσοδα της χώρας;

Παράλληλα, με την πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάστηκαν και κάποια βασικά στοιχεία από τη δεύτερη κοινωνικοοικονομική μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία για το οικονομικό έτος 2016-2017.

 DIM8328 copy

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι, η Συνολική Προστιθέμενη Αξία που δημιούργησε η Lidl Ελλάς για το έτος 2015 ανέρχεται σε 616 εκατ. ευρώ και για το 2016 σε 659 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 7%. Την ίδια ώρα, η συνολική προστιθέμενη αξία που προσέφερε στην ελληνική οικονομία για το 2015 αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ και για το 2016 στο 0,37% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα της χώρας για το έτος 2015 ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ και για το έτος 2016 σε 244 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 6%. Τέλος, εξίσου σημαντικό επίτευγμα είναι και οι 17.413 θέσεις εργασίας το 2016, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 6,5%, σε σχέση με το 2015.

Με την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης η δημοφιλής εταιρεία στοχεύει να συνεχίσει την δυναμική της πορεία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ