ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βουτσινάς: Αυτές είναι οι θέσεις μου για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Γιάννης Βουτσινάς: Αυτές είναι οι θέσεις μου για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

O Γιάννης Βουτσινάς γεννήθηκε το 1977 και ζει στον Πειραιά. Είναι Οικονομολόγος ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Λογιστής -Φοροτεχνικός. Καταξιωμένος επαγγελματίας, διατηρεί επι 15 χρόνια οργανωμένο Λογιστικό γραφείο στον Πειραιά, συνεχιστής του γραφείου που ίδρυσε η οικογένειά του πριν 40 χρόνια.

Είναι απόφοιτος του Α. Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 3 μεταπτυχιακών τίτλων:

MBA «TOURISM MANAGEMENT» Πανεπιστήμιο Πειραιά (2009)

Μ.Α «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2015)

MBA “ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαπανεπιστημιακό (2016)

Το 2002 σε ηλικία 25 ετών εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πειραιά και το 2006 επανεξελέγη. Από τη θέση αυτή στήριζε πάντα τα συμφέροντα του επαγγελματία.

thumbnail

Τον Ιούλιο του 2013 ανέλαβε Διευθύνων σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Κατά τη διετή θητεία του στη συγκεκριμένη θέση λειτούργησε αποτελεσματικά και:

  • ​Προώθησε και επέλυσε χρονίζοντα προβλήματα του Οργανισμού
  • ​Υλοποίησε με αποφασιστικά βήματα, την οργανική διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, αίροντας πολλές εκκρεμότητες που ως τότε δημιουργούσαν εμπόδια στη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων
  • ​Θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης μέσω της ουσιαστικής αντιστοίχησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Ο Γιάννης Βουτσινάς είναι ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Δυναμική Κίνηση Επαγγελματιών» και διεκδικεί την Προεδρία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά στις προσεχείς Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή και την Δευτέρα 10 & 11 Δεκεμβρίου.

Συζητάμε μαζί του για τον ρόλο του Επιμελητηρίου, τον τρόπο που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας.

  1. Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του Επιμελητηρίου ως ενεργού θεσμού στην επιχειρηματική κοινότητα;

Ο θεσμός του Επιμελητηρίου αποτελεί τον πλέον εγγύτερο θεσμό προς την επιχειρηματική κοινότητα, την οποία πρέπει διακαώς να υπηρετεί και να συμβάλλει στην αναβάθμισή της. Η ισχυρή, υγιής και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα της οποίας αρωγός είναι ο Επιμελητηριακός θεσμός, συμβαδίζει απόλυτα με τους στόχους όχι μόνο των Επιχειρηματιών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας με την οποία αλληλεπιδρά. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να ανακτήσει σήμερα το Επιμελητήριο, μαζί με την εμπιστοσύνη των μελών του, ώστε μαζί να συμβάλλουν στην αναγέννηση της οικονομίας και της χώρας.

  1. Ποιους θεωρείτε τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους πρέπει το Επιμελητήριο να εστιάσει, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον η επιχειρηματικότητα βάλλεται από ανορθολογικές πρακτικές που την συρρικνώνουν και μαζί της συρρικνώνεται όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το σύγχρονο Επιμελητήριο που πρεσβεύει ο συνδυασμός μας στοχεύει να αναδείξει ζητήματα που σήμερα βρίσκονται σε λανθάνουσα φάση. Ζητήματα όπως η ενίσχυση της ρευστότητας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους, η συμπόρευση με τους φορείς παροχής της γνώσης, η δικτύωση και η εξωστρέφεια αποτελούν τον κορμό των προτάσεών μας στην παρούσα συγκυρία.

Σας παραπέμπω και στο δίλεπτο βίντεο του Συνδυασμού μας, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις μας.

  1. Πώς πιστεύετε ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των Επιχειρήσεων;

Το αντιπροσωπευτικό Επιμελητήριο ως αναπόσπαστος επιχειρηματικός και κοινωνικός εταίρος, γνωρίζοντας σε βάθος τόσο τα προβλήματα, όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης με όρους εφικτούς και βιώσιμους, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση ζητημάτων που σήμερα έχουν καθηλώσει το χρηματοδοτικό σύστημα σε όλη την χώρα. Η ενεργός συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην διαμόρφωση προτάσεων για την άρση του σημερινού αδιεξόδου που θέλει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τον πιστωτικό τομέα, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αρθούν εκατέρωθεν στρεβλώσεις και να εκκινήσει η οικονομία της χώρας μας σε στέρεες βάσεις. Η μόχλευση και στόχευση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων που προέρχονται από διάφορες πηγές όπως η Ε.Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Ιδιωτικά Χρηματοδοτικά Ταμεία και το Πιστωτικό Σύστημα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν αμβλύνοντας τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, πριν η χώρα απωλέσει κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  1. Θεωρείτε επαρκή την πληροφόρηση των Επιχειρήσεων σε σχέση με όσα αναφέρατε για τις πηγές χρηματοδότησης και την μόχλευση;

Η έννοια της αποξένωσης των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια βρίσκει τέλεια εφαρμογή στην παρατεταμένη απουσία έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στους επαγγελματίες οι οποίοι σήμερα εκτός των άλλων δυσκολιών, αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, ένα άλλο είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών δυσχερειών σε λειτουργικό επίπεδο, ο αποπροσανατολισμός, η αδυναμία εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών και πολλά άλλα. Βασική μας στόχευση είναι η ανάδειξη του Επιμελητηρίου σε κόμβο έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – μελών, καθώς και της διασύνδεσης αυτών.

  1. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων;

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των μελών των Επιμελητηρίων επενδύουν σημαντικά στον ανθρώπινο παράγοντα, στον οποίο συγκαταλέγονται τόσο οι επιχειρηματίες, όσο και οι εργαζόμενοι. Ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει την διαρκή αναβάθμιση των γνώσεών τους και την ενσωμάτωση νέων εννοιών, παραγωγικών εργαλείων, οργανωτικών μεθόδων, τεχνολογικών παραμέτρων. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της ουσιαστικής και διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης η οποία θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσα από αναγκαίες διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε οι επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικές έναντι κυρίως των ανταγωνιστών τους στις αγορές του εξωτερικού. Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάδειξη των εξειδικευμένων αναγκών κάθε κλάδου, η ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων επιχειρήσεων και εργαζομένων και η σταδιακή ανάπτυξη της πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των επαγγελματιών του Επιμελητηρίου που οραματιζόμαστε.

  1. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη εξαγωγικού προσανατολισμού;

Το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Η πρόσβαση σε ξένες αγορές, αποτελεί άπιαστο όνειρο αν δεν υπάρξει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, η οποία με την σειρά της μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες δικτυώσεις και ανάπτυξη συνεργειών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάδειξη τομέων που μπορούν να αναπτυχθούν οι συνέργειες αυτές, η σταδιακή είσοδος των επιχειρήσεων σε σύνθετες αλυσίδες αξίας που μέχρι σήμερα για πολλούς λόγους αδυνατούν να εισέλθουν, η εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης δίπλα σε ένα μεγάλο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπορικό κέντρο όπως το λιμάνι του Πειραιά, η ανάπτυξη συνεργειών με φορείς που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους, όπως οι παρακείμενοι ΟΤΑ, η δικτύωση με τα Διεθνή Επιμελητήρια, κ.ά.

  1. Μπορεί μια επιχείρηση – μέλος του ΕΕΠ να αισθάνεται αισιοδοξία εν’ όψει των επερχόμενων εκλογών;

Αν δεν ήμασταν πεπεισμένοι ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης επ’ ωφελεία των μελών του Επιμελητηρίου, δε θα είχαμε λόγο να διεκδικήσουμε την προεδρία του ΕΕΠ.

Έχουμε συνθέσει μια νέα πολυσυλλεκτική επιμελητηριακή ομάδα 194 ατόμων - τη μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα - με καταξιωμένους επαγγελματίες και εκπροσώπηση όλων των κλάδων και των γεωγραφικών περιοχών του Επιμελητηρίου.

Με το ψηφοδέλτιο νίκης και το στοχευμένο πρόγραμμά μας, ως απόρροια της επαγγελματικής εμπειρίας των στελεχών του συνδυασμού μας, η απάντηση στο ερώτημά σας μπορεί να είναι μόνο θετική.

thumbnail 3

Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, θέλω να καλέσω όλα τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά να προσέλθουν στις κάλπες κατά το διήμερο 10 & 11 Δεκεμβρίου, απευθύνοντάς τους ένα μικρό μήνυμα:

Επισκεφτείτε το site μας www.dikiep.gr, ενημερωθείτε για τις θέσεις και τους υποψηφίους μας και αφιερώστε μια ώρα που θα αλλάξει τα πάντα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Με τη συμμετοχή μας καθορίζουμε τις εξελίξεις!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ