Προϊόντα θερμαινόμενου καπνού
Πηγή: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Tο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας επιβεβαιώνει μειωμένες εκπομπές τοξικών στο αερόλυμα σε σχέση με τα τσιγάρα. Παρουσίαση στο 15ο συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, που διοργάνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη.

Διαβάστε επίσης

To Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας (BfR, Bundesinstitut für Risikoforschung - υπάγεται στο υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας, είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών) πραγματοποίησε κλινικές μελέτες για να αξιολογήσει τα ευρήματα των αντίστοιχων μελετών της Philip Morris International (ΡΜΙ) για το προϊόν θερμαινόμενου καπνού της, το IQOS. Τα εν λόγω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 15ο συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, που διοργάνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη.

Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες από ανεξάρτητους φορείς για τα συγκεκριμένα προϊόντα καπνού. «Θελήσαμε να αξιολογήσουμε με κριτικό τρόπο τα στοιχεία της εταιρείας και να ελέγξουμε αν μετράμε συγκρίσιμα επίπεδα τοξικών ουσιών στο αερόλυμα» ανέφερε στο γερμανικό έντυπο που απευθύνεται σε γιατρούς Deutsche Ärzteblatt ο διευθυντής της μελέτης, βιοχημικός Dr.Frank Henkler-Stephani. Για το λόγο αυτό, το γερμανικό ινστιτούτο αποφάσισε να διεξάγει δική του ανεξάρτητη έρευνα αξιολόγησης των κινδύνων, στο επιστημονικό εργαστήριο Vapors Lab του CVUA (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt).

Τα ευρήματα της έρευνας συγκλίνουν με τα κλινικά αποτελέσματα της ΡΜΙ και καταλήγουν στο ότι στο IQOS υπάρχει σημαντική μείωση σε σχέση με το τσιγάρο στην απελευθέρωση ουσιών που θεωρούνται ως ύποπτες για την εμφάνιση καρκίνου. Ειδικότερα ερευνήθηκαν οι δύο ομάδες στοιχείων που κυρίως σχετίζονται με τον καρκίνο: οι καρβονυλικές ενώσεις, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 80%-90% σε σχέση με τα παραδοσιακά τσιγάρα, και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), οι οποίες εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 90%-99% σε σχέση με τα τσιγάρα.

Ο Dr. Frank Henkler-Stephani, δήλωσε μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας: «Σε ό,τι αφορά αυτές τις ουσίες, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού έχουν σημαντικά μειωμένα τοξικά σε σχέση με το τσιγάρο. Πιστεύουμε ότι αυτή η σημαντική μείωση των τοξικών ουσιών θα έχει και τη σχετική επίπτωση στον κίνδυνο για την υγεία. Παρόλα αυτά, θα ήταν πρόβλημα για εμάς να κάνουμε συστάσεις, δεδομένου ότι οι εκπομπές του αερολύματος εξακολουθούν να είναι μεταλλαξιογόνες».

Το BfR ανέφερε ότι θα συνεχίσει τις μελέτες για τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και το 2018.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη και πολυετή έρευνα για την επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία. Ωστόσο, τα πρώτα αυτά στοιχεία θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενισχυθούν μέσω ευρύτερων σε δείγμα μελετών χρηστών στο μέλλον.

Ειδικότερα, η έρευνα εξέτασε τις επιδράσεις στην υγεία από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ένα διάστημα 3,5 ετών σε χρήστες που δεν κάνουν ούτε έκαναν στο παρελθόν χρήση άλλων καπνικών προϊόντων. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι που καθιστά την έρευνα αυτή, παρότι μικρή σε δείγμα, τόσο σημαντική είναι το γεγονός ότι η υπό εξέταση κατηγορία χρηστών δεν περιελάμβανε πρώην καπνιστές τσιγάρων, ώστε να αποκλειστούν άλλες επιδράσεις στην υγεία τους, πλην αυτών από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Οι χρήστες υποβάλλονταν σε μια σειρά από εξετάσεις επί καθημερινής βάσης επί 3,5 χρόνια (αιματολογικές, τοξικολογικές, πνευμονολογικές κ.ά.), και δεν παρουσίασαν αλλαγές αναφορικά με την καλή λειτουργία των πνευμόνων και του αναπνευστικού τους συστήματος εν γένει, ούτε άλλες αλλαγές στη γενική κατάσταση της υγείας τους, ως αποτέλεσμα της χρήσης προϊόντων θερμαινόμενου καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ακόμα και στους πλέον φανατικούς ατμιστές δεν καταγράφηκαν στοιχεία βλάβης στους πνεύμονες ή ενδείξεις φλεγμονής μετά από ενδελεχείς κλινικές μετρήσεις. Επιπλέον, δεν υπήρξαν αλλαγές στην πίεση του αίματος ή στον καρδιακό ρυθμό.


Διαβάστε επίσης

Κύπρος: Εισήγηση στην βουλή για απαγόρευση του καπνίσματος στα γήπεδα

Κομισιόν: Το κάπνισμα η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη

Γαλλία: «Απαγορεύεται το κάπνισμα» στα πάρκα του Παρισιού

Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος: Πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο