ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΟΤΕ θα διανείμει 260 εκατ. ευρώ στους μετόχους του

Ο ΟΤΕ θα διανείμει 260 εκατ. ευρώ στους μετόχους του

Σε αλλαγή της πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους του οργανισμού προχωρά ο ΟΤΕ, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για τη διάθεση των ελεύθερων ταμειακών του ομίλου στους μετόχους μέσω ενός συνδυασμούς μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και την πορεία του ομίλου τα τελευταία χρόνια, ο οποίος είχε αποφύγει στο πρόσφατο παρελθόν να προχωρά στη διανομή γενναίων μερισμάτων. Μάλιστα, αυτή η προσεκτική συμπεριφορά είχε προκαλέσει αντιδράσεις από αρκετά επενδυτικά funds που έχουν χτίσει τη συμμετοχή τους στην μετοχή του ΟΤΕ.

Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την πολιτική αμοιβών των μετόχων θα ανέλθει περίπου σε 260 εκατ. ευρώ, έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον όμιλο ΟΤΕ, οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της, καθώς και οι σταθερές επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους.

Στη δήλωση του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανφέρει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική πολιτική, που αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας . Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον».

Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ