ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΡΑΕ αδειοδότησε τη νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας της Μυτιληναίος

Η ΡΑΕ αδειοδότησε τη νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας της Μυτιληναίος

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε την αδειοδότηση της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιληναίος με καύσιμο φυσικό αέριο.

Η απόφαση της ΡΑΕ προβλέπει τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας της Βοιωτίας.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 445 MW και μία δεύτερη ισχύος 220 MW. Η διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής θα είναι για 35 χρόνια.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος με στόχο την λειτουργία της μονάδας του συνδυασμένου κύκλου την 01.01.2022.

  • Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12 μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής
  • Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 24 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
  • Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης
  • Έναρξη λειτουργίας: αρχές του 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΗ