ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα τι και πώς της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια

Τα τι και πώς της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια
Χαμόγελα στην τελετή που έγινε σήμερα (14 Δεκεμβρίου 2015) στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, όπου υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τον πρόεδρο του Ταμείου Στέργιο Πιτσιόρλα και την κοινοπραξία με επικεφαλής τη γερμανική κρατική εταιρεία Fraport EUROKINISSI/Χρήστος Μπόνης

Διευκρινίσεις για την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων στην κοινοπραξία με επικεφαλής την γερμανική εταιρεία Fraport, δίνει το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Δεν πρόκειται για πώληση, αλλά για παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, που περιλαμβάνει δύο ομάδες περιουσιακών στοιχείων:

Ομάδα Α: Τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου και Χανίων.

Ομάδα Β: Τα αεροδρόμια Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Κω, Ρόδου.

 • Βασικός στόχος της συναλλαγής είναι η αναβάθμιση των αεροδρομίων, τα οποία χρήζουν σημαντικών επενδύσεων. Η αναβάθμιση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον Ελληνικό τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών και των λοιπών προορισμών που καλύπτουν τα περιφερειακά αεροδρόμια.
 • Το ΤΑΙΠΕΔ κατάφερε να πετύχει τον παραπάνω στόχο σε συνδυασμό με μία εξαιρετικά ελκυστική χρηματοοικονομική προσφορά, καθιστώντας τη συναλλαγή μία από τις πιο επιτυχημένες στην Ευρώπη τα τελευταία έτη.

Τι αποκτά ο Επενδυτής

 • Μία 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και συντήρησης για τα 14 αεροδρόμια.
 • Ο επενδυτής δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα επί της γης και των υπόλοιπων εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των αεροδρομίων.

Τι θα λάβει το ΤΑΙΠΕΔ

 • Εγγυημένο τίμημα άνω των 2,4 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει εφάπαξ τίμημα 1,23 δισ. ευρώ πληρωτέο με τη νομική ολοκλήρωση της συναλλαγής και ετήσια μισθώματα συνόλου άνω των 1,2 δισ. ευρώ (μίσθωμα 22,9 εκατ. ευρώ ετησίως για σαράντα χρόνια, προσαυξημένο με τον ετήσιο πληθωρισμό).
 • Επιπλέον, κάθε έτος, θα εισπράττεται από το ΤΑΙΠΕΔ ετήσιο μερίδιο της κερδοφορίας μέσω σταθερού, προκαθορισμένου ποσοστού 28,5% επί των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των αεροδρομίων. Το μεταβλητό τίμημα εκτιμάται σε 5 δισ. ευρώ.
 • Συνολικά, το τίμημα θα ανέλθει κατά προσέγγιση σε 10 δισ. ευρώ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Επενδυτή

 • Να αναβαθμίσει τα αεροδρόμια εντός των πρώτων τεσσάρων ετών, ώστε να συμμορφώνονται με τα αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια Επιπέδου C, όπως αυτά καθορίζονται από την ΙΑΤΑ και στη συνέχεια να τα συντηρεί και να διατηρεί αυτά τα επίπεδα εξυπηρέτησης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.
 • Ο επενδυτής εκτιμά ότι το ύψος επενδύσεων θα ανέλθει σε 330 εκατ. ευρώ τα τέσσερα πρώτα έτη της παραχώρησης. Συνολικά, οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε 1,4 δισ. ευρώ για το σύνολο των σαράντα ετών της περιόδου παραχώρησης.
 • Οποιεσδήποτε αυξήσεις της τιμολογιακής πολιτικής, οι οποίες προβλέπεται να είναι οριακές και σε κάθε περίπτωση προοδευτικές, θα επιτραπούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των αεροδρομίων.
 • Ο επενδυτής οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί τα αεροδρόμια, αλλά και να σεβαστεί και να επιτρέψει τη χρήση από την Πολεμική Αεροπορία εκείνων των αεροδρομίων που έχουν πολιτική και στρατιωτική χρήση, όπως αυστηρά και σαφώς ορίζεται στη σύμβαση παραχώρησης.

Περιορισμένες αυξήσεις των τιμολογίων πάντα εντός αυστηρών ορίων

 • Τα Αεροναυτικά Τέλη που ισχύουν σήμερα στα Περιφερειακά Αεροδρόμια ανέρχονται σε 12,7 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη (λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά από ορισμένες αποφάσεις της Διοίκησης η είσπραξη τελών προσγείωσης και εξυπηρέτησης επιβατών είχε ανασταλεί κατά τα προηγούμενα έτη).
 • Με πρωταρχικό σκοπό να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του τουρισμού και να διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Περιφερειακών αεροδρομίων η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει ανώτατο όριο αεροναυτικών χρεώσεων σε προκαθορισμένα επίπεδα.
 • Η Σύμβαση Παραχώρησης δεν προβλέπει ουσιαστική αύξηση των αεροναυτικών τελών από την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης μέχρι την ολοκλήρωση των άμεσων επενδύσεων. Η συνολική μέγιστη χρέωση έχει οριοθετηθεί σε 13 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ενώ είναι μόνο δυνατό να αναπροσαρμοστεί ετησίως με τον εκάστοτε ισχύοντα δείκτη τιμών καταναλωτή.
 • Μετά την ολοκλήρωση των άμεσων επενδύσεων, δηλαδή όταν οι υποδομές θα έχουν βελτιωθεί ώστε να συμμορφώνονται με τα προκαθορισμένα πρότυπα, τα Αεροναυτικά Τέλη ανά επιβάτη θα μπορούν να αυξηθούν κατά 5,5 ευρώ κατά μέγιστο, φθάνοντας μέχρι τα 18,5 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ποσό δυνάμενο μόνο να αναπροσαρμοστεί ετησίως με το 90% του ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή.
 • Οι συγκεκριμένες ανώτατες χρεώσεις ανά επιβάτη έχουν οριστεί με βάση το μέσο όρο των αντίστοιχων τελών που προσφέρονται σήμερα από ένα εύρος αεροδρομίων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Σημείωση: Τα τέλη υπερπτήσεων είναι ανεξάρτητα της συναλλαγής και θα συνεχίσουν να εισπράττονται από την ΥΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην αεροναυτιλία και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άλλα οφέλη για την Ελληνική Δημοκρατία

 • Τα επιπλέον φορολογικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη (πλην του τιμήματος) εκτιμώνται μέχρι το ποσό των 4,6 δισ. ευρώ. Εξ’ αυτών, 2,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος και 1,2 δισ. ευρώ άλλα τέλη (υπέρ ΥΠΑ κ.α.).
 • Εξασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ που θα αναμορφώσει ριζικά την εικόνα των αεροδρομίων, τα οποία αποτελούν τις πύλες εισόδου εκατομμυρίων επισκεπτών στη χώρα μας και στην ουσία τον «καθρέφτη» του τουριστικού μας προϊόντος.
  Τα αεροδρόμια αυτά σήμερα χαρακτηρίζονται από έλλειψη επενδύσεων και δεν αποτελούν καν μία ενιαία οικονομική οντότητα, δεν εκδίδουν οικονομικές καταστάσεις και δεν διαθέτουν κάποια ιστορικότητα αποτελεσμάτων.
  Ο επενδυτής έχει αναλάβει ρητές δεσμεύσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν των ελληνικών προορισμών και θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυναμικότητας των αεροδρομίων και του εκτιμώμενου κυκλοφοριακού φόρτου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, που εκτιμώνται σε περίπου1.500 θέσεις εντός των αεροδρομίων αλλά και περιφερειακά αυτών.
 • Εκ μέρους του επενδυτή προεξοφλείται άνοδος της τουριστικής κίνησης που για την υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου θα επενδύσει κεφάλαια για το σκοπό αυτό.
 • Ο επενδυτής δεσμεύεται να διατηρήσει τις χρεώσεις σε επίπεδα επωφελή για τους επιβάτες.
 • Σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες: αύξηση της τουριστικής κίνησης, θετική επίδραση στην απασχόληση και την κτηματαγορά.
 • Δεν πωλούνται τα αεροδρόμια αλλά παραχωρείται η λειτουργία τους για 40 χρόνια μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο διαρκούς ελέγχου από την πολιτεία. Οι υφιστάμενες επενδύσεις σε αυτά τα αεροδρόμια και εκείνες, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που θα κάνει ο παραχωρησιούχος παραμένουν περιουσία του ελληνικού λαού.
 • Οι συμβάσεις παραχώρησης και η κείμενη νομοθεσία προβλέπουν ένα αυστηρό πλαίσιο συνεχούς ελέγχου για τους παραχωρησιούχους, ώστε τα αεροδρόμια να λειτουργούν με ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και βάσει υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης των χρηστών των αεροδρομίων (επιβατών και αεροπορικών εταιρειών)

Διασφαλίσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο επενδυτής θα ελέγχεται συνεχώς και αυστηρά για το επίπεδο εξυπηρέτησης, την ικανοποίηση των επιβατών καθώς και την επάρκεια της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και της αναβάθμισης των υποδομών. Το τελικό σχέδιο των Συμβάσεων Παραχώρησης. διαμορφώθηκε μετά από τα σχόλια των συναρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ