ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία με ομάδα πιστωτών της ανακοίνωσε η Folli Follie

Συμφωνία με ομάδα πιστωτών της ανακοίνωσε η Folli Follie
Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Παντελής Σαίτας

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία με ad hoc ομάδα πιστωτών κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της. Η εν λόγω συμφωνία δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον της Folli Follie, καθώς θα πρέπει να την εγκρίνουν και άλλοι πιστωτές.

Όπως ανακοίνωσε η Folli Follie στο Χρηματιστήριο Αθηνών η συμφωνία αναδιάρθρωσης επήλθε με ομάδα πιστωτών αποτελούμενη από τους κάτωθι:

- το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους 20.000.000 ευρώ που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από την FF Group Finance Luxembourg II AE (LuxCo II), εγγυημένο από την Εταιρεία (εφεξής το «20m Schuldschein») και

- το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους € 31.000.000 που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από τη LuxCo II και εγγυήθηκε από την Εταιρεία (το «31m Schuldschein» και μαζί με τα 20m Schuldschein, καλείται εφεξής "το Schuldschein")

- ad hoc ομάδα πιστωτών από κατόχους Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Ομολογιών εκ ποσού ευρώ €249.500.000 1,75% λήξεως το έτος 2019 που εκδόθηκαν από την FF Group Finance Luxembourg AE και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία ("Eurobonds"), οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 26,4% του αρχικού ποσού των Ευρωομολόγων.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο την Whitetip Investments AEPEY, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τακτικές συζητήσεις με μια ανεπίσημη ομάδα πιστωτών που κατέχουν συνολικά περίπου το 34,2% από τους αρχικούς κατόχους τίτλων Ελβετικών Φράγκων 150.000.000 CHF 3.25%, που λήγουν το 2021 από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ Α.Ε. ("LuxCo II") και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία ("Swissbonds") και περίπου το 6,7% από τους Eurobonds σχετικά με τους προτεινόμενους όρους του σχεδίου οικονομικής αναδιάρθρωσης (το "CHF GROUP").

Η Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών και το CHF GROUP κατέχουν μαζί περίπου το 41,2% του συνολικού χρέους.

Σε γενικές γραμμές, η κατ 'αρχήν συμφωνία που επετεύχθη με την επιτροπή μη εξασφαλισμένων πιστωτών περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τους Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης θα υποβληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 106β/δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει ότι ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («AssetsCo») η οποία θα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους πιστωτές της εταιρείας κατά την κύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης από το Ελληνικό Δικαστήριο.

Οι δε επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα μεταφέρονται σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("OpsCo") και κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης το 49% του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχονται από την AssetsCo, ενώ το υπόλοιπο 51% θα το κατέχει ο Όμιλος.

Κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης το χρέος των 60 εκατ. ευρώ επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο PIK), αρχική διάρκεια πέντε ετών και την εγγύηση της Εταιρείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ