Ιntralot Inc: Ο Λάμπρος Κληρονόμος νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κ. Λάμπρος Κληρονόμου, ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Intralot ανέλαβε τη θέση Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της 100% θυγατρικής Intralot Inc. στις ΗΠΑ.

Στη συνεδρίασή του στις 3/12/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, επέλεξε για τη θέση της Διευθύντριας (Επικεφαλής) Εσωτερικού Ελέγχου την κα Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη.

Η τοποθέτηση του κ. Κληρονόμου στην Intralot Inc. αποτελεί μέρος της πολιτικής και των ενεργειών αναβάθμισης της Διοίκησης της θυγατρικής, η οποία κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Ο κ. Κληρονόμος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις ΗΠΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων από το νόμο διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης