ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Συσκότιση» καταγγέλλουν οι μικροεπενδυτές μέτοχοι της Folli Follie

«Συσκότιση» καταγγέλλουν οι μικροεπενδυτές μέτοχοι της Folli Follie
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Αναπάντητα έμειναν πολλά από τα ερωτήματα που έθεσαν οι μικροεπενδυτές μέτοχοι της Folli Follie στη Διοίκηση της εισηγμένης, κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Σε σχετικές καταγγελίες προχώρησε σήμερα η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, η οποία σε ανακοίνωση υπογράμμισε την άρνηση του ΔΣ της Folli Follie να παράσχει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση προς τους μετόχους και την επιμονή του να μετατρέψει την Συνέλευση σε «ανούσια» συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, η οποία εκπροσωπεί πολλούς εκ των μικρομετόχων της Folli Follie, πριν και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έθεσε οκτώ ερωτήματα στη Διοίκηση της εταιρείας που είτε απαντήθηκαν γενικόλογα είτε δεν απαντήθηκαν.

Η Ένωση εστίασε στο τι απέγιναν τα 479 εκατ. ευρώ του δανεισμού της Folli Follie και πώς απωλέσθη το ταμείο των 176 εκατ. ευρώ της Folli Follie.

«Γενικά δεν δόθηκε καμιά ουσιαστική πληροφορία με επίκληση του απορρήτου των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Ακούστηκε μάλιστα σε συνέλευση μετόχων, ότι δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας γιατί αυτό θα συνιστούσε προνομιακή μεταχείριση των μετόχων!!», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών.

Στη βάση αυτή η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών προαναγγέλλει πως θα προχωρήσει σε κινήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς τους αρμοδίους φορείς ώστε να παρασχεθούν στοιχεία που δεν παρουσιάσθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

«Η Ένωσή μας τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει επιστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την οποία αφενός θα ενημερώνει ότι δεν παρασχέθηκε αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας , και συγκεκριμένα δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες ούτε για το ύψος των εσόδων και εξόδων της εταιρείας ούτε για το ύψος των αμοιβών των διαφόρων συμβούλων αλλά και των μελών του ΔΣ και παράλληλα θα απευθύνει αίτημα με το οποίο θα ζητάει την κοινοποίηση όσων στοιχείων από το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου της PwC κατατέθηκαν κατά το πρόσφατο δικαστήριο με το οποίο άλλαξε η διοίκηση της Folli Follie», ανέφερε σχετικά.

Αναφερόμενη στις εταιρικές αγωγές , η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της πως «αυτές παραπέμπονται αορίστως για μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος του διαχειριστικού έλεγχου της PwC» (για το οποίο δεν δόθηκε χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του) και πως «πιθανότατα μετά από κάποιους μήνες ίσως μας ανακοινωθεί ότι μετά την αρχική διακοπή της δικανικής έρευνας της A&M και την αντικατάστασή της από την PwC , μπορεί να γίνει και τρίτο νέο πόρισμα οπότε και θα πρέπει να αναμένουμε εκ νέου την ολοκλήρωση του νέου πορίσματος».

Η Ένωσή θεωρεί, επίσης, τη δομή της προωθούμενης διαδικασίας εξυγίανσης μέσω σχηματισμού δύο νέων εταιρειών των OpsCo και AssetsCo με έδρα πιθανότατα στο Λουξεμβούργο, «άσκοπα πολύπλοκη που δικαιολογεί ίσως μόνο την μεγάλη αμοιβή των συμβούλων που την συνέταξαν , και δεν μπορεί να δει τα πλεονεκτήματά της για την εταιρεία».

Στο σημείο αυτό η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών αναφέρει πως δεν θεωρεί αρνητικό το γεγονός της πρόσφατης δέσμευσης των 804.728 μετοχών της ελβετικής Dufry από την Αρχή για το Ξέπλυμα, καθώς όπως σημειώνει «αφενός έτσι θα προστατεύεται αυτό το περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας από την κατασπατάληση του σε αδιαφανείς αμοιβές συμβούλων, αφετέρου θα αποτραπεί η εκποίηση του στην χαμηλή τιμή που βρίσκεται σήμερα η μετοχή της Dufry, η οποία πλησιάζει το ήμισυ αυτής που είχε πριν 2 έτη ( 80 ευρώ σήμερα έναντι 140 ευρώ πριν 2 έτη!)».

Καταλήγοντας, η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών σημειώνει πως επιθυμεί να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της νέας διοίκησης για να ανακάμψει η Folli Follie, με την προϋπόθεση όμως πως θα επιδειχτεί διάθεση συνεργασίας με τους μικρομετόχους και θα αποδειχθούν στην πράξη τα όσα διακηρύττει η νέα Διοίκηση περί διαφάνειας, κάτι που όπως σημειώνει, στη χθεσινή Γενική Συνέλευση «δεν διαπιστώθηκε».

Τι αναφέρει η Folli Follie

Η Folli Follie, σε συνέχεια της από 20.2.2020 ανακοίνωσής της και σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την χορηγηθείσα ενημέρωση προς τους μετόχους της, στο πλαίσιο του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020:

Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του Ομίλου

Η περιουσιακή κατάσταση του Ομίλου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακίνητη περιουσία του Ομίλου παραμένει σχεδόν στο σύνολό της ως είχε, με το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων της μητρικής Εταιρείας να παραμένει υπό την επιβληθείσα δέσμευση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τα μόνα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν εκποιηθεί – ως μη απαραίτητα για την επιχειρηματική δραστηριότητα – στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου, είναι το εταιρικό ελικόπτερο και ένα ακίνητο στο Χονγκ Κονγκ.

Η Εταιρεία είναι απόλυτα και έγκαιρα συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους της και προς το Δημόσιο.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

Διαδικασία Εξυγίανσης

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 η Εταιρεία εκκίνησε την Διαδικασία Πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης (“Consent Solicitation”) προς τους ομολογιούχους δανειστές της, ήτοι προς τους κατόχους των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων ποσού €249.500.000 επιτοκίου 1,75% λήξεως του 2019 εκδόσεως της Εταιρείας FF Group Finance Luxembourg SA (“Eurobonds”), καθώς και προς τους κατόχους ομολόγων ποσού 150.000.000 CHF επιτοκίου 3,25% λήξεως το 2021 (“Swissbonds”).

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία δημοσίευσε τα οικεία Μνημόνια Πρόσκλησης Συγκατάθεσης (“Consent Solicitation Memoranda”) και το Term Sheet με τους βασικούς όρους της προταθείσας χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης, στους οποίους κατέληξε κατόπιν μακρών συζητήσεων με τους συμβούλους μιας ευρείας μερίδας ομολογιούχων πιστωτών της. Βάσει της προετοιμασίας που έχει γίνει, η Εταιρεία εργάζεται με την προοπτική ότι θα επιτευχθούν τα απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας, ώστε να ολοκληρωθεί η κατάρτιση της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106 β, δ ΠτΚ, η οποία θα υποβληθεί στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Οι προταθέντες όροι της αναδιάρθρωσης λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων και στοχεύουν στην απαιτούμενη επιχειρηματική ανάκαμψη και χρηματοοικονομική εξυγίανση, που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία απέκτησε δυνάμει της από 10 Ιανουαρίου 2020 Σύμβασης με τον Administrator της θυγατρικής “Links (London) Limited” το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Links (London) Limited, που περιελάμβανε το σύνολο των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Links of London. Η αγορά αυτή υλοποιήθηκε ουσιαστικά με τη διαγραφή μέρους του ενδοεταιρικού χρέους της Links (London) Limited προς την Εταιρεία. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την επανεκκίνηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, απαλλαγμένης από τα βάρη και τις οφειλές του παρελθόντος και αποτελεί σημαντικό μέρος της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας ως μέρος του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Νομικές Ενέργειες

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βάσει των ευρημάτων της Alvarez & Marsal, η θυγατρική της Εταιρείας με έδρα στο Χονγκ Κονγκ, FF Group Sourcing Limited, έχει ήδη ασκήσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 αγωγές κατά των προσώπων που υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω θυγατρικής, επί τη βάσει των αδικημάτων της απιστίας και της παραβίασης των νομίμων υποχρεώσεών τους ως διευθυντών και οικονομικού διευθυντή αντίστοιχα, καθώς και κατά των ορκωτών ελεγκτών της εν λόγω θυγατρικής. Το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε 78,7 εκ. δολάρια ΗΠΑ, το οποίο πιθανολογείται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω βάσει των στοιχείων που συλλέγονται από τους νομικούς μας παραστάτες στο Χονγκ Κονγκ.

Επίσης, η FF Group Sourcing Limited έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά των προσώπων που φέρονται ως συμμέτοχοι στην έκδοση και την χρήση των πλαστών τραπεζικών εγγράφων.

Η Εταιρεία έχει υποβάλει έγκληση τον Σεπτέμβριο του 2019 για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, αναφορικά με το ποσό των 1,8 εκ. Ευρώ, το οποίο φέρεται να έχει αφαιρεθεί από το ταμείο της Εταιρείας. Η έγκληση στρέφεται και κατά παντός άλλου υπευθύνου προσώπου και ήδη διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 2983/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί σχετικής αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο αίτημα της οποίας συναίνεσε η Εταιρεία μας, έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος από την PwC επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2017. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω διαχειριστικού ελέγχου από την PwC και την παράδοση του σχετικού πορίσματος, η Εταιρεία θα στραφεί κατά καθενός προσώπου που αποδεδειγμένα την έβλαψε με πράξεις ή παραλείψεις του με τρόπο πλήρη και εμπεριστατωμένο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ