ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα πλήγματα που επέφερε ο κορωνοϊός στα startups

Τα πλήγματα που επέφερε ο κορωνοϊός στα startups
PIXABAY

Ισχυρά πλήγματα στα startups σε ολόκληρο τον κόσμο επέφεραν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού με αποτέλεσμα πολλές από τις νεοφυείς επιχειρήσεις να εκτιμούν πως θα αντιμετωπίσουν σύντομα προβλήματα ρευστότητας, ενώ επιπλέον θεωρούν απαραίτητη την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου τους.

Παράλληλα, όμως, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση startups από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι, λόγω κορωνοϊού, συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα έρευνας του World Business Angels Forum (WBAF), το οποίο είναι ένας σύνδεσμος που συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές (angel investors) από ολόκληρο τον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε με συμμετέχοντες από 81 χώρες τον Μάιο. Το 38% των συμμετεχόντων -κυρίως στελέχη startups- απάντησε πως αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο με τα οικονομικά τους όσο και με τη μείωση της ζήτησης αλλά και τη διατήρηση του προσωπικού, ενώ ένα επιπλέον 28% απάντησε ότι αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα.

Γενικότερα, η ρευστότητα και η χρηματοδότηση δείχνουν να αποτελούν αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τα startups παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 23% των συμμετεχόντων δήλωσε πως αν δεν έχει άμεση εισροή κεφαλαίων μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τότε δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το 57% που δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει εισροή κεφαλαίων τότε μέσα στους επόμενους 3-6 μήνες θα χρειαστεί να διακόψει τη δραστηριοποίηση του.

Πάνω από το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι είδε μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα/λύσεις της τάξεως άνω του 50% κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ενώ υπήρξε και ένα 19% που είδε αύξηση.

Σχεδόν το 40% βλέπει να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές τόσο τους μακροπρόθεσμους όσους και τους βραχυπρόθεσμος με ένα 18% να δηλώνει μείωση ενδιαφέροντος από τους βραχυπρόθεσμους και ένα 9% από τους μακροπρόθεσμους. Υπάρχει, όμως, και ένα 33% που δηλώνει ότι δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τι γίνεται!

Ενδεχομένως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως περίπου το 63% των startups δηλώνει ότι σχεδιάζει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο του λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας με ένα 17% να δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη, ενώ μόλις το 20% δηλώνει ότι δεν θα το αλλάξει.

Το 40% δηλώνει ότι υπάρχει πτώση στην αποτίμηση των startups τους αλλά υπήρξε και ένα 22% που εκτιμά ότι υπήρξε αύξηση. Επίσης, το 46,5% εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα διαρκέσουν 6 έως 12 μήνες, ενώ για ένα 11,3% θα διατηρηθούν για διάστημα άνω των 2 ετών.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα στελέχη του WBAF, πλέον είναι ορατό ότι οι επιχειρηματίες που θα πετύχουν είναι εκείνοι που θα είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φάνηκε ότι ένα σημαντικό κομμάτι επενδυτών που χαρακτηρίζονται ως «παραδοσιακοί» και απέφευγαν χρηματοδοτήσεις σε startups, συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Και αυτό εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική αύξηση στα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές που θα οδεύσουν προς νέα εγχειρήματα. Κεφάλαια που όπως φαίνεται μπορεί να αποδειχθούν σημαντικά προκειμένου να επιβιώσουν πολλά startups σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ