ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα κεφάλαια που έχουν «σηκώσει» τα ελληνικά startups

Τα κεφάλαια που έχουν «σηκώσει» τα ελληνικά startups
Pixabay

Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) από την Ελλάδα ή με έντονο το ελληνικό στοιχείο την τελευταία δεκαετία εντοπίζει μελέτη του Marathon Venture Capital, ενός εκ των πλέον ενεργών επενδυτικών fund στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μελέτη, την περίοδο 2010 – 2020 608 ελληνικές startups έλαβαν συνολική χρηματοδότηση ύψους 6 δισ. δολαρίων μέσω 927 επενδυτικών γύρων από 790 επενδυτές. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 84 εξαγορές, ενώ υπήρξαν και 8 εισαγωγές σε χρηματιστήριο.

Το νούμερο είναι εντυπωσιακό και είναι αξιοσημείωτο ότι η καλύτερη χρονιά ήταν το 2020 οπότε η συνολική χρηματοδότηση έφθασε στα 1,18 δισ. δολάρια, ποσό κατά 23 φορές υψηλότερο από τα μόλις 51 εκατ. δολάρια του 2010.

Μία λεπτομέρεια που χρήζει επισήμανσης είναι ότι η μελέτη του Marathon Venture Capital περιλαμβάνει τόσο startups που ξεκίνησαν από την Ελλάδα όσο και εγχειρήματα που είχαν ιδρυτή κάποιον Έλληνα.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως και ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση και στον αριθμό των επενδύσεων, ο οποίος αυξήθηκε 9 φορές μεταξύ 2010 και 2020. Το 2010 είχαν καταγραφεί 14 επενδύσεις, ενώ ο αριθμός αυτός έφτασε τις 124 το 2020, με μέγιστο αριθμό τις 141 το 2016. Την τελευταία τριετία πάντως παρατηρείται μία σχετική σταθεροποίηση, καθώς το 2018 κατεγράφησαν 123 επενδύσεις και το 2019 έφθασαν στις 134.

Startups στην Ελλάδα

Οι startups με τις οποίες ασχολείται η μελέτη και έχουν έδρα στην Ελλάδα είναι μεν περισσότερες, αλλά αυτές που έχουν έδρα στο εξωτερικό είναι εκείνες που «σήκωσαν» συντριπτικά περισσότερα κεφάλαια.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Marathon VC, μεταξύ 2010 και 2020, 501 από τους 927 γύρους χρηματοδότησης (54% επί του συνόλου) αφορούσαν startups που διατηρούν φυσική παρουσία και απασχολούν εργαζομένους στην Ελλάδα. Όμως, οι εταιρείες με βάση άλλες χώρες έχουν αντλήσει 77% επί του συνόλου των κεφαλαίων από το 2010 μέχρι το 2020.

Πάντως, το ποσό των 1,34 δισ. δολαρίων που έχουν επενδυθεί σε startups με έδρα την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2020 δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο.

Ειδικά, από τη στιγμή που το 2020 έφθασε στα 386 εκατ. δολάρια, το οποίο ήταν και το υψηλότερο σε αυτή την περίοδο και 39 φορές υψηλότερο από τα μόλις 10 εκατ. δολάρια του 2010.

Από τις 608 ελληνικές startups που περιλαμβάνονται στη μελέτη, το 40,1% δεν είχε παρουσία στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, πάντως, υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές από τις startups με Έλληνα ιδρυτή αλλά χωρίς παρουσία στη χώρα μας, να κάνουν τη σχετική κίνηση.

Κατά τη Marathon VC, είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι επενδυτές ανά τον κόσμο ηγούνται επενδύσεων σε ελληνικές startups. Κατά την περίοδο μελέτης, ξένα funds ηγήθηκαν σε 561 γύρους (61% επί του συνόλου), ενώ ελληνικά funds 257 (28%) και άγγελοι επενδυτές σε 106 (11%). Η δραστηριότητα των ξένων funds αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι συντάκτες της μελέτης αναμένουν και τα ελληνικά funds να αυξήσουν τη δραστηριότητα τους σύντομα.

Εξαγορές

Μεταξύ 2010 και 2020, 84 ελληνικές startups εξαγοράστηκαν και άλλες 8 εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Ο αριθμός των εξαγορών, από μία που υπήρξε το 2010, έφτασε τις 18 το 2019 και τις 14 το 2020.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό εξαγορών ανήλθε σε 7,8 δισ. δολάρια, ενώ το 2020 καταγράφηκε το μεγαλύτερο ιστορικά ποσό ανά έτος, με 2,6 δισ. δολάρια. Τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσό εξαγορών έχει αυξηθεί σημαντικά επίσης για εταιρείες που διατηρούν παρουσία στη χώρα και, συγκεκριμένα το 2020, το ποσό αυτό έφθασε -κατ’ εκτίμηση- τα 522 εκατ. δολάρια, το υψηλότερο τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ