ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη δανική Netcompany η Intrasoft International έναντι 235 εκατ. ευρώ

Στη δανική Netcompany η Intrasoft International έναντι 235 εκατ. ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ελληνικής εταιρείας πληφορικής ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί με την δανική Netcompany Group να αποκτά το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, η οποία ανήκε στον όμιλο της Intracom Holdings.

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International και η καταβολή του τιμήματος που ανέρχεται σε 184,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της ως άνω αγοράστριας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, για το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL, προβλέπεται, καταβολή μετρητών ύψους 166,8 εκατ. ευρώ και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας 18 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Intrasoft International είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών με έντονη παρουσία σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα εκτός Ελλάδας έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε αγορές όπως αυτή της υποσαχάριας Αφρικής όπου έχει υλοποιήσει αρκετά έργα.

Η Netcompany ιδρύθηκε το 2000, έχει έδρα στην Κοπεγχάγη, στο χρηματιστήριο της οποίας είναι εισηγμένη με κεφαλοποίηση 4,9 δισ. ευρώ. Έχει περισσότερους από 3500 εργαζόμενους σε 6 χώρες και το 2020 έκλεισε με πωλήσεις περίπου 381 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική ανακοίνωση της Intracom Holdings επισημαίνεται ότι η πώληση της Intrasoft International «αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Intracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της». Σημειώνεται δε ότι «σταδιακά, η φυσιογνωμία της Intracom Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρεία».

Σύμφωνα με την Intracom Holdings, η κίνηση «προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ» ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία ο όμιλος έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.

Επίσης, αναφέρεται πως «η Intracom Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σύνθετα Real Estate developments. Επιπλέον, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα start up, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ